برزویه

خطیب شهیر معاصر انوشیروان ساسانی که به امر اوکلیله و دمنه را از هند به ایران آورد
دفعات بازدید : 358