توتیا

در جایی که گیاه توتیا در کوهپایه های الوند می روید و چشم همه سبزه های به آن روشن می شود
دفعات بازدید : 278