مازیار

پسر غازن، حاکم طبرستان، در اوایل سده سوم علیه خلیفه قیام کرد
دفعات بازدید : 306