بردیا

پسر کورش بزرگ و برادر کمبوجیه
دفعات بازدید : 321