آتَروَن

در زبان اوستایی به طبقه روحانیون گفته می شود
دفعات بازدید : 488