پریوش

از گلهای باغچه ای که سالیان دراز در ایران پرورش می یافته و به رنگهای سفید یا قرمز از بهار تا تابستان غنچه می دهد
دفعات بازدید : 242