نامجو

محمد نامجو، قهرمان افتخار آمیز وزنه برداری ایران
دفعات بازدید : 289