داستان های کوتاه کوتاه  

داستان های کوتاه و آموزنده
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 ببر مردم شناس
ببر مردم شناس

 تصویر آرامش
تصویر آرامش

 مادر
مادر

 رنج شیطان
رنج شیطان

 طنابی به دوره کره زمین، عجیب و باور نکردنی
طنابی به دوره کره زمین، عجیب و باور نکردنی

 امید
امید

 باغ انار
باغ انار

 راز خوشبختی
راز خوشبختی

 انتخاب وزیر
انتخاب وزیر

 من بی حیا نیستم
من بی حیا نیستم

 کلاس ریاضی
کلاس ریاضی

 خرید شوهر
خرید شوهر

 تربیت قبل از تولد
تربیت قبل از تولد

 آهنگری که روحش را وقف خدا کرده بود
آهنگری که روحش را وقف خدا کرده بود

 دو گدا
دو گدا

 پسرک بیسکویت فروش
پسرک بیسکویت فروش

 دریا باش
دریا باش

 خانه ای با پنجره های طلایی
خانه ای با پنجره های طلایی

 موهبت الهی
موهبت الهی

 تصویر آرامش
تصویر آرامش

TotalRecords:475
rPP:20
TotalPageCount:24
CurrentPage:11
PageNumberLength:15