خنده و گوهر  

مجموعه ای از لطایف و حکایات تاریخی ، عرفانی ، ادبی و فکاهی
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 برای دفاع
قاضی در دادگاه خطاب به شوهر زن گفت:علت چیست که خانم از شما شکایت دارد؟ شوهر گفت: مگر من تقصیرم چیست قربان؟ قاضی گفت:شما در منزل گاهی روی خانم دست ...

 اعتقاد
بیماری به محکمه دکتر مراجعه کرد و ضمن اظهار درد گفت:این را هم باید عرض کنم شدت درد مرا مجبور کرد خدمت شما برسم،والا من به دکتر ابداً اعتقاد ...

 امتحان
شخصی از ناپلئون پرسید:اعلیحضرت شما که بیشتر اروپا و شاید بتوان گفت قسمتی بزرگ از دنیا را گرفته اید و در شجاعت ضرب المثل دنیا هستید،آیا چیزی هست که ...

 خلقت ملخ
خداوند سبحان ملخ را بصورت 9 حیوان خلق فرموده است.صورت مانند اسب،چشم مانند فیل،شاخ عین گوزن،گردن شکل گاو،سینه مثل شیر،شکم مثل عقرب،ران مثل شتر،دم مثل ...

 از بهارستان جامی
شتری در صحرا چرا می کرد و از خار و خاشاک صحرا غذا می خورد.کم کم به خاربنی رسید.چون زلف عروسان در هم و چون روی محبوبان تازه و خرم،گردن آز دراز کرد تا ...

 مزد غیبت
شیخ شبلی را یکی غیبت کرد.شیخ برای غیبت کننده یک طبق رطب فرستاد و گفت : شنیدم که تو عبادت خود را برای ما هدیه فرستاده ای، من نیز خواستم تلافی کنم

 حکمت صحت
پنج چیز است که به هر کس دادند،زمام زندگانی خوش در دست وی نهادند،اول صحت بدن،دوم ایمنی،سوم سعت رزق،چهارم رفیق شفیق و پنجم فراغت و هر که را از اینها ...

 ضایع ترین اشیاء
عقلا گفته اند:
پنج چیز در جهان ضایع ترین اشیاء است: چراغ در پیش آفتاب ، باران در شورستان ، زن زیبا و جمیل در دست مرد نابینا ، طعام لذیذ در پیش آدم ...

 بهشت و جهنم
واعظی بالای منبر از اوصاف بهشت می گفت و از جهنم حرفی نمی زد.یکی از حاضرین پای منبر خواست مزه ای بیندازد گفت:ای آقا،شما همیشه از بهشت تعریف می کنید،یک ...

 خاصیت زر
گویند پادشاهی پیرمردی را دید که با گستاخی و بی پروایی از فراز نهری می پرد و جوانی برنا از این کار ناتوان است.در شگفت شد و او را به حضور خواست و علت ...

 لغزش
روزی ابوحنفیه از راهی می گذشت.کودکی را دید که در گل مانده بود.گفت گوش دار تا نیفتی. کودک گفت:افتادن من سهل است،اگر بیفتم تنها باشم.اما تو گوش دار که ...

 قرارگاه ایمن
بزغاله ای بر بلندی ایستاده بود.گرگی از آنجا بگذشت،بزغاله وی را دشنام دادن گرفت.گرگ گفت تو مرا دشنام نمی دهی بلکه مکان بلندی که تو بر آن جای گرفته ای ...

 نیت
شخصی ساده لوح به نماز جماعت ایستاده و چنین نیت می کرد:هرچه در عمرم گناه کردم ام و هرچه هم بعد از این گناه می کنم به گردن پیش نماز حاضر،قربتاً الی ...

 نعمت عافیت
یک از دوستان بشر حافی به وی گفت:من آن وقت که نان و خالص و خالی بدست آوردم،نمی دانم آن را با کدام نان خورش بخورم؟ فرمود که: نعمت عافیت را بر یاد آور و ...

 توکل
از مرغان هوا توکل بیاموز،چون بامداد هر روز،هر کدام از لانه و آشیانه خود بیرون می آیند،بیزار از خود و بیزار از خلق،چون شب درآید چینه دان آنها پر از ...

 قند و نمک
بیشتر زنها دلشان می خواهد به آنها بگویند شیرینی مثل قند،با نمکی مثل نمک. ولی وقتی قند و نمک با هم مخلوط شود،خودتان بگویید خوردن هم دارد ؟!

 نکته ای درباره روح
بدان که روح آفتابی است که بر بدن تابیده و نور آن از روزن چشم و گوش و غیر آن پیدا می شود. هر گاه دو شخص را چشم بر چشم افتد،اتصالی خاص میان روح ایشان ...

 درویش و گل
درویشی را دیدند هنگام بهار سر به اندیشه فرو برده،او را گفتند:ای درویش فصل نو بهار است سر بردار تا گل بینی. گفت:ای جوانمرد،سر را فرو بر تا آفریدگار گل ...

 قبله دل
شبلی عارف بزرگوار گفته است: قبله سه اند:قبله عام،قبله خاص،قبله خاص خاص. قبله عام کعبه است،قبله خاص عرش خداوند است و قبله خاص خاص دل مریدان و جان ...

 جوانی
گوته دانشمند آلمانی گفته است:جوانی منزلی است که ما بین مسافت کودکی و پیری واقع شده است،ایام سلطنت و کامیابی زندگانی در آنجا می گذرد.دوکلوس می ...

TotalRecords:36
rPP:20
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15