خنده و گوهر  

مجموعه ای از لطایف و حکایات تاریخی ، عرفانی ، ادبی و فکاهی
  لیست حکایات و لطایف نغز و شنیدنی

 مردها و زن ها
مردها وقتی صورتشان را با صابون می شویند خوشگل تر و قشنگ تر می شوند ولی زن ها وقتی صورتشان را می شویند و رنگ و روغن های صورتشان پاک می شود نگاه کردن ...

 بذله گو
دو نفر بذله گو در راه به یکی از همسایگان خود که مرد حاضر جوابی بود برخوردند و خواستند به اصطلاح سر ضرب متلکی به او گفته باشند.یکی از آنها گفت:ما دو ...

 نکته
نویسنده مشهوری در یادداشتهایش نوشته بود اگر کودکی بجای کاغذ و قلم،یک بار کدو و کلم به من داده بود،حالا سرمایه دار بزرگی بودم

 لذت ها
اهل هند گفته اند لذت ها در هفت زمان است
لذت یک ساعت فقط همنشینی با زنی است. لذت یک روز در شرب خمر که به خمار و دردسر بعدی آن نمی ارزد. لذت سه روز در ...

 پیش بینی
وقتی دختر به روی مردی لبخند می زند آن مرد اگر دوراندیش و سیاستمدار باشد از همان وقت خود را برای حوادث و مصائب گوناگون از جمله تهیه مسکن،کرایه ...

 عیب دوست
حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند«زیاده از حد در جستجوی عیب دوست خود مباش،و گرنه همیشه بی یاور خواهی بود،زیرا احدی خالی از عیب نیست»

 سئوال زن از پیامبر(ص)
روزی زنی کودکی در بغل داشت و نان هم می پخت،پیغمبر اکرم(ص)از آنجا می گذشت،زن جلو حضرت را گرفت و گفت:یا رسول الله،شما فرموده اید که خداوند بر بندگان ...

 نا خلف
در محفلی که جمعی از اهل فضل و ادب حضور داشتند،جوانی داد سخن داده و از پدر مرحوم خود بد می گفت،در بین صحبت گفت:پدر من یک اشتباه بزرگی مرتکب شد که من ...

 برو بالا
مردی که سالها معتاد به الکل بود،بنا به توصیه پزشک،ترک اعتیاد کرد.پس از یک ماه وقتی به دکتر مراجعه کرد او را به طبقه بالا که آزمایشگاه بود ...

 ادب در گفتن
نوشته اند ابراهیم نامی را که مردی شجاع و بر امیر تیمور یاغی بود با هشت نفر از غلامانش اسیر و به حضور امیر تیمور آورده اند.امیر پرسید:تو کیستی و اینها ...

 دو ضرب المثل
کرمانی ها می گویند:
«روز بد خوب می شود ولی آدم بد خوب نمی شود»
«خویی که ماما آورده است،مگر مرده شوی ببرد»

 تخصص
از وکیلی پرسیدند در چه رشته ای تخصص دارید
گفت در شمردن پول

 خون پشه
از عبدالله ابن عمر شخصی سوال کرد ، چه میگویی در حق کسی که خون پشه ای را بریزد؟
عبدالله کمی به جهره او دقیق شد و پرسید : اهل کجایی؟
گفت : عراقیم.

 جاهل و دانا
جاهلی که روی حسادت از مرد فاضلی کینه به دل گرفته بود ، در راه جلو وی را گرفته و گفت :
بخدا قسم اگر یک سخن زشت به من بگویی ، به جای آن ده سخن زشت و ...

 شهادت به وحدانیت
شبلی عارف بزرگ را در حال احتضار گفتند شهادت بگوی :
گفت :
شهادت نفی غیر است و اثبات او آنرا که باید نفی کرد موجود نیست و آنکه جز او هیچ نیست از ...

 رموز و الفبای قرآن
مفسرین قرآن و عارفان رموز آن ، تا آنجا که قابل تشخیص و فهم استنباط قرار داده اند چنین نوشته اند که :
در هر حرفی ارادتی ، در هر کلمتی اشارتی ، در هی ...

TotalRecords:36
rPP:20
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15