قند و نمک

بیشتر زنها دلشان می خواهد به آنها بگویند شیرینی مثل قند،با نمکی مثل نمک. ولی وقتی قند و نمک با هم مخلوط شود،خودتان بگویید خوردن هم دارد ؟!

تعداد دفعات بازدید: 2209