طنابی به دوره کره زمین، عجیب و باور نکردنی


فرض کنید یک طناب دور کره زمین کشیده شده است یک جای طناب را برش داده و طنابی به طول 20 متر به آن اضافه می کنیم، حال سوال این است که چقدر در  کل دور زمین به ارتفاع طناب اضافه خواهد شد؟ یک میلیمتر؟ دو میلیمتر؟ قبلا از خواندن ادامه مطلب مقداری فکر کنید...

جواب اعجاب انگیز است تقریبا ۳.۱۸ متر به ارتفاع طناب از سطح زمین در کل دور زمین افزوده می شود اما راه حل خیلی ساده است:

محیط دایره= 2πR
محیط جدید - محیط قدیم= 20 متر
پس با حل معادله ساده زیر به جواب می رسیم:

2πR'-2πR=20 Meter
R'-R=20/2π
R'-R= ۳.۱۸ Meter

منبع: داستانک

تعداد دفعات بازدید: 128