قرارگاه ایمن

بزغاله ای بر بلندی ایستاده بود.گرگی از آنجا بگذشت،بزغاله وی را دشنام دادن گرفت.گرگ گفت تو مرا دشنام نمی دهی بلکه مکان بلندی که تو بر آن جای گرفته ای دشنامم می دهد

تعداد دفعات بازدید: 1347