خواص ميوه ها و گياهان
لیست ميوه ها و گياهان
رازیانه
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ریشه محکم و گرد و ساقه مایل به آبی با شیارهای ریز که بر روی آن برگهای دارای تقسیمات نازک مشخص به ...
ذرت
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی ولی بلند به ارتفاع 1 تا 2 متر که واجد برگهای پهن و دراز و نواری شکل می باشد . سنبلکهای نر گیاه قرمز ...
داروش
مشخصات گیاه شناسی

داروش گیاهی است انگلی ولی سبز رنگ که بر روی شاخه های بسیاری از درختان برگ ریز چون سیب ، گلابی و ... زندگی می کند . ...
خاکشیر
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی علفی است که برگهای آن بریدگیهایی به شکل 2 شانه ای دارند . گلها زرد رنگ بوده . و در گل آذینهای خوشه قرار می ...
جغجغک
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگهای ساده بیضوی شکل و ساقه ای که انشعابات دو تایی دارد . گلهای زیبای آن به رنگ صورتی یا گلی روشن می ...
تمشک
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است اساسا بالا رونده با برگهای 3 تا 5 برگچه ای و خارهایی که بر روی دمبرگ برگها واقع اند . برگچه ها در هر دو ...
پیچک صحرایی
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است پیچیده یا بالا رونده که در کنار جاده ها ، مزارع و باغات پراکنش بسیار وسیعی دارد . برگهای این گیاه تیر ...
بنفشه سه رنگ
مشخصات گیاه شناسی

گیاه علفی است با برگهای قلبی تا سرنیزه ای شکل که واجد بریدگیهای عمیقی می باشند . گلها زرد یا چند رنگی هستند ...
اکلیل
مشخصات گیاه شناسی

گیاه مذکور شباهت زیادی به گیاه یونجه دارد و در صورتی که در مرحله گلدهی نباشد کاملا شبیه به آن به نظر می رسد . ...
زعفران
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با پیازی سخت و مدورکه در اصطاح گیاه شناسی به آن بنه می گویند . از آن پیاز ابتدا ساقه ای کوتاه و بعد ...
سپیدار
مشخصات گیاه شناسی

درختی است با برگهای منقسم به لوبهای عمیق که در سطح فوقانی سبز رنگ بوده و در سطح تحتانی به دلیل وجود کرکهای پنبه ای ...
شوید
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ریشه راست سفید رنگ و ساقه استوانه ای شیار دار ، برگهای واجد بریدگیهای خطی می باشند گلها بسیار ...
علف چای
مشخصات گیاه شناسی

علف چای که به آن گل راعی نیز می گویند گیاهی است علفی با ساقه هایی که در قاعده منشعب هستند . برگهای بیضوی آن بر سطح ...
غافث ( دوای جگر )
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با برگهای مرکب شانه ای ،‌ برگچه ها دارای حاشیه دندانه دار بوده و کرکدار می باشند . گلهای زرد رنگ ...
فلفل سبز
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگهای بیضوی شکل نوک تیز و گلهای سفید رنگ کوچک که در نهایت به میوه گوشتی قرمز رنگ که دانه های سفید ...
دم اسب
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با انشعابات نازک و برگ های بسیار کوچک فلسی شکل قسمت های هوایی گیاه از یک ریزوم نازک منشأ می ...
یونجه
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است پایا با برگ های مرکب 3 برگچه ای که دندانه دار نیز می باشند. گل های آن درشت و به رنگ بنفش بوده و مشخصه ...
تاج الملوک
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است پایا و چند ساله که برگ های آن سه قسمتی و به رنگ سبز تیره می باشند. گل های زیبا و درشت آن به رنگ های ...
گل آتشین
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های واجد بریدگی های رشته ای، گل های زیبای آن قرمز متمایل به نارنجی می باشند که بعد از خشک شدن زرد ...
بسپایک
مشخصات گیاه شناسی

این گیاه نوعی سرخس است با ریزم خزنده و برگ های ساده ای که بریدگی های عمیقی دارند. ولی بریدگی ها به گلبرگ اصلی برگ ...
زرشک
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است درختچه ای و خاردار با برگ هایی که کناره آنان به خارهای کوچکی ختم می شود و میوه کوچک رنگ و قرمز آن مزه ...
نیلوفر آبی
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی و آبزی با برگ های بسیار بزرگ گرد و شناور در سطح آب که از ریزوم مدفون شده در بستر آب منشأ می گیرند و ...
کیسه کشیش
مشخصات گیاه شناسی

برگ های تحتانی و قاعده ای گیاه دراز و عموماً دندانه دار یا دارای بریدگی های عمیق هستند. برگ های فوقانی باریک و ...
شاهتره
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های کم و بیش سبزرنگ که شدیاً منقسم بوده و بریدگی های نازک و باریک دارند. گل های آن به رنگ سفید یا ...
اِسپرک
مشخصات گیاه شناسی

اِسپرک گیاهی است علفی با برگ های ساده که به دلیل داشتن بریدگی 3 تایی به نظر می رسند. گل های زرد رنگ و کوچک گیاه ...
زیره
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی و دوساله که در سال اول 2 ـ 3 برگ شانه ای قاعده ای و در سال دوم ساقه حاوی برگ های کم به وجود می ...
گزنه سفید
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با دو نوع ساقه هوایی چهار گوش و ساقه زیرزمینی که برگ های بیضوی شکل به حالت متقابل بر روی ساقه های ...
کور
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است خاردار که به شکل بوته ای رویش دارد و غالباً انشعابات آن بر روی زمین گسترده می باشند. گل های درشت آن به ...
بولاغ اوتی
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی آبزی است که در داخل چشمه های آب شیرین به حالت خود رو یافت می شود. ساقه گیاه گوشتی و غالباً خوابیده است و برگ ...
کاملینا
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با برگ های باریک و دراز که فاقد دمبرگ بوده و ساقه را در آغوش می گیرند ( برگ ساقه آغوش )، گل های ...
نسترن
مشخصات گیاه شناسی

نسترن درختچه ای خاردار است با برگ های تک شانه ای که هر کدام از برگچه ها بیضوی شکل بوده، در حاشیه شدیداً دندانه دار ...
بادام
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های تقریباً بیضوی تا کشیده و گل های سفید رنگی که از نظر ظاهری شباهت زیادی به گل های دیگر گیاهان ...
درخت گز
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است درختچه ای که برگ های بسیار ریز فلسی شکل آن به شکل بسیار فشرده به هم قرار گرفته اند. گل های گیاه سفید تا ...
تُرب
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی دارای برگ هایی با قطعات نامنظم و ریشه غده ای به رنگ سفید، قرمز یا سیاه که همان ترب یا تربچه خوراکی ...
لوبیا
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی و بالارونده با برگ های مرکب 3 برگچه ای که هر کدام از برگچه ها بیضوی شکل، بزرگ و نوک تیز می باشند. ...
گوجه فرنگی
مشخصات گیاه شناسی

این گیاه از نظر ظاهری تا حدودی به سیب زمینی شباهت دارد. برگ های آن مرکب بوده. و متشکل از چندین برگچه نامساوی هستند ...
سیب زمینی
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های مرکب که برگچه های آن کاملاً نامساوی با یکدیگر می باشند به طوری که برگچه انتهایی بزرگ تر است. ...
گل جالیز
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با ساقه گوشتی و کلفت قهوه ای رنگ که برگ های کوچک و فلسی زرد رنگ بر روی آن قرار گرفته اند و این ساقه در ...
اُرس ( سرو کوهی )
مشخصات گیاه شناسی

اُرس درختچه ای است با برگ های سوزنی شکل که این برگ ها در دستجات 3 یا 4 تایی قرار گرفته اند. این گیاه دوپا بوده. گل ...
توت فرنگی
مشخصات گیاه شناسی

توت فرنگی گیاهی است علفی با یک ساقه کوچک، باریک و خزنده و یک ساقه قائم که انتهای این ساقه به گل ختم می شود. برگ ...
انواع بید
مشخصات گیاه شناسی

درختان بید گیاهان درختی هستند با برگ های سر نیزه ای شکل که اساساً کرک های سفید رنگ بر روی آنان واقع شده است. دانه ...
توسکا
مشخصات گیاه شناسی

درختی است با برگ های مدور که کناره های آنان ناهموار و دندانه دار می باشد گل های نر و ماده در توده های استوانه ای ...
باد رنجبویه
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ساقه چهار گوش و بسیار معطر و برگ های بیضوی تا مثلثی شکل که در حاشیه دندانه دارند و به حالت ...
آفتابگردان
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ساقه راست، خشن و نسبتاً بلند که برگ های بزرگ قلبی شکل به صورت متناوب روی آن قرار گرفته اند. آن ...
انار
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است درختی و کوچک با پوستی مایل به سبز که انتهای شاخه های فرعی آن خار مانند به نظر می رسد گل ها به رنگ سرخ ...
بِه
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است درختی یا درختچه ای با برگ های بیضوی شکل که دارای کرک های خاکستری رنگ می باشند. گل ها سفید تا صورتی رنگ ...
گاوزبان
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی که امروزه تحت نام گاوزبان در ایران شناخته می شود همین گیاه است که دارای برگ های ساده بوده و اعضاء گیاه ...
کهلیک اُوتی
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی و چند ساله که دارای یک ریشه اصلی ستبر بوده و ساقه های فراوان خزنده از این ریشه خارج می شوند. برگ ها ...
زالزالک
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است درختچه ای یا درختی کوچک با شاخه های تیغه دار و برگ های دارای لوبهای عمیق، میوه این درخت بیضوی و به رنگ ...
خشخاش
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی علفی است که ظاهر آن سبز رنگ و غبار آلود است. برگ های آن به نحوی قسمتی از ساقه را در بر می گیرند و اصطلاحاً ...
شیرین بیان
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است چوبی و پایا که برگ های آن مرکب تک شانه ای بوده و هر برگ 4ـ8 جفت برگچه بیضوی دارد. گل آذین خوشه و مرکب از ...
گل همیشه بهار
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های تحتانی قاشقی شکل و برگ های فوقانی سرنیزه ای،. گل ها همواره زرد تا نارنجی رنگ بوده و میوه های ...
ریش پیر
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است با برگ های و لوب دار که هر یک از لوب ها خود دندانه دار می باشد گل های زرد رنگ و نسبتاً کوچک لوله ای و ...
کدو
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ساقه پیچیده، بالارونده یا خوابیده بر روی سطح زمین. برگ ها بزرگ پوشیده از کرک فراوان و واجد دمبرگ ...
روناس
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی با ساقه چهار گوش و ریشه ای قرمز رنگ، برگ ها بیضوی و نوک تیز بوده و به حالت فراهم 6 تایی بر روی ساقه ...
زبان گنجشک
مشخصات گیاه شناسی

زبان گنجشک درختی کوچک است دارای برگ های مرکب شانه ای و گل های کوچک سفید رنگ که در انتهای شاخه ها مجتمع شده اند. ...
خرزهره
مشخصات گیاه شناسی

خرزهره درختچه ای زینتی است با برگ های تقریباً سرنیزه ای شکل دایمی که این برگ ها به شکل فراهم بر روی ساقه قرار می ...
پونه
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی و دارای دو نوع ساقه، زیر زمینی و خزنده، برگ ها متقابل، بیضوی شکل، نوک تیز و در حاشیه دندانه دارند. ...
سنبل الطیب
مشخصات گیاه شناسی

گیاهی است علفی که دارای دو نوع ساقه خزنده زیرزمینی و ساقه هوایی بوده و ساقه های خزنده از ریزوم منشأ می گیرند. برگ ...
پنیرک ایران
مشخصات گیاه شناسی

این گیاه ویژگی های شبیه Malva Sylvestris دارد با این تفاوت که کمی کوچکتر از آن بوده و خصوصاً برگ های آن بسیار ...

TotalRecords:98
rPP:60
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2  
صفحه 1 از 2  |  تعداد رکورد ها : 98  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 60