کور

مشخصات گیاه شناسی
گیاهی است خاردار که به شکل بوته ای رویش دارد و غالباً انشعابات آن بر روی زمین گسترده می باشند. گل های درشت آن به رنگ سفید مایل به گلی بوده و منظره زیبایی به گیاه می بخشند. در داخل گل پرچه های فراوان گل که میله ارغوانی رنگ بلندی دارند دیده می شود. میوه های این گیاه را که اصطلاحاً هندوانه ابوجهل می نامند جهت تهیه ترشی به کار می برند.
انتشار جغرافیایی
این گیاه را می توان در بیشتر نقاط کشور در دامنه های البرز، شمال شرق کشور، شمال غرب، بلوچستان و شیراز مشاهده کرد.
ترکیبات شیمیایی
مهمترین ترکیب شیمیایی این گیاه اصطلاحاً کاپاری روتین نامیده می شود. در ضمن در ریشه و جوانه ای مولد گل گیاه چون پکتین، ساپونین و نوعی اسانس و یک ماده رزینی وجود دارد.
قسمتهای مورد استفاده
میوه، ریشه و پوست گیاه مصرف دارویی دارد.
اثرات دارویی و طرز استعمال
1.درمان توقف قاعدگی : از جوشانده پوست ریشه گیاه برای باز شدن خون ریزی قاعدگی در دختران که قاعدگی در آنان متوقف شده است استفاده می شود. 2.درمان نقرس : جوشانده پوست ریشه گیاه در درمان کم خونی و رنگ پریدگی مخصوصاً در دختران جوان مورد مصرف دارد. 3.به عنوان مدر : از جوشانده پوست ریشه های کور به عنوان یک ادارآور نیز استفاده می شود.
دفعات بازدید : 607