چشم و چشم پزشکی
لیست مطالب
آب مروارید و درمان های مهم برای آن

آب مروارید و درمان های مهم برای آن
انسداد شاخه های ورید شبکیه

انسداد شاخه های ورید شبکیه
اختلالات عروقی شبکیه

اختلالات عروقی شبکیه
تسریع هارمونیک سینوزوئید sinusoidal harmonic acceleration

تسریع هارمونیک سینوزوئید sinusoidal harmonic acceleration
ملاحظات پرستاری در تجویز داروهای چشمی

ملاحظات پرستاری در تجویز داروهای چشمی
لوبریکانت ها lubricants

لوبریکانت ها lubricants
داروهای ضد حساسیت چشم antiallergy medication

داروهای ضد حساسیت چشم antiallergy medication
محلول های شستشوی چشم

محلول های شستشوی چشم
کورتیکوستروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

کورتیکوستروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
داروهای ضد عفونت چشم anti- infectives

داروهای ضد عفونت چشم anti- infectives
داروهای مورد استفاده برای درمان گلوکوم

داروهای مورد استفاده برای درمان گلوکوم
داروهای گشاد کننده مردمک و فلج کننده عضلات مژگانی

داروهای گشاد کننده مردمک و فلج کننده عضلات مژگانی
اصول تجویز داروهای چشمی

اصول تجویز داروهای چشمی
تغییرات چشمی ناشی از افزایش فشار خون

تغییرات چشمی ناشی از افزایش فشار خون
درمان رتینیت ناشی از سیتومگالو ویروس

درمان رتینیت ناشی از سیتومگالو ویروس
رتینیت ناشی از سیتومگالو ویروس

رتینیت ناشی از سیتومگالو ویروس
مراقبت مداوم از چشم پروتز

مراقبت مداوم از چشم پروتز
از خود مراقبتی بیمارانی که پروتز چشم دارند

از خود مراقبتی بیمارانی که پروتز چشم دارند
اقدامات پرستاری برای تخلیه چشم

اقدامات پرستاری برای تخلیه چشم
تخلیه کره چشم enucleation

تخلیه کره چشم enucleation

TotalRecords:311
rPP:20
TotalPageCount:16
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...  
صفحه 1 از 16  |  تعداد رکورد ها : 311  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20