چشم و چشم پزشکی

  لیست مطالب
 
درمان گلوکوم اولیه زاویه باز: دارو یا جراحی

درمان گلوکوم اولیه زاویه باز: دارو یا جراحی
آیا بالا رفتن فشار چشم منجر به کوری می شود؟

آیا بالا رفتن فشار چشم منجر به کوری می شود؟
پیلوکارپین داروی گلوکوم

پیلوکارپین داروی گلوکوم
موثر نبودن داروهای پیلوکارپین یا تیمولول

موثر نبودن داروهای پیلوکارپین یا تیمولول
عارضه های میوتیک ها چیست؟

عارضه های میوتیک ها چیست؟
آیا قرص استازولامید دارای اثرهای جانبی است؟

آیا قرص استازولامید دارای اثرهای جانبی است؟
آدرنالین از عامل های گشاد کننده مردمک چشم

آدرنالین از عامل های گشاد کننده مردمک چشم
اثرهای جانبی ترکیب های آدرنالین کدام است؟

اثرهای جانبی ترکیب های آدرنالین کدام است؟
چرا قرص برای تنظیم فشار چشم تجویز می شود؟

چرا قرص برای تنظیم فشار چشم تجویز می شود؟
درمان گلوکوم حاد زاویه بسته چیست؟

درمان گلوکوم حاد زاویه بسته چیست؟
روش تنظیم فشار چشم در گلوکوم زاویه باز اولیه چگونه است؟

روش تنظیم فشار چشم در گلوکوم زاویه باز اولیه چگونه است؟
زالاتان داروی جدید کنترل فشار چشم

زالاتان داروی جدید کنترل فشار چشم
استفاده درست از داروها برای کنترل گلوکوم

استفاده درست از داروها برای کنترل گلوکوم
منحنی زاویه تغییرهای فشار چشم چیست؟

منحنی زاویه تغییرهای فشار چشم چیست؟
کنترل فشار چشم چگونه انجام می گیرد؟

کنترل فشار چشم چگونه انجام می گیرد؟
چگونه می توان به تنهایی قطره را در چشم چکانید؟

چگونه می توان به تنهایی قطره را در چشم چکانید؟
شیوه پیگیری درمان و ادامه مراقبت فشار چشم

شیوه پیگیری درمان و ادامه مراقبت فشار چشم
اندازه گیری فشار چشم به وسیله معاینه و لمس مستقیم

اندازه گیری فشار چشم به وسیله معاینه و لمس مستقیم
معاینه چشم با عدسی شیشه ای

معاینه چشم با عدسی شیشه ای
اندازه گیری فشارچشم به روش شیوتز:

اندازه گیری فشارچشم به روش شیوتز:

TotalRecords:799
rPP:20
TotalPageCount:40
CurrentPage:12
PageNumberLength:15