دندانپزشکی و بهداشت دندان

  لیست مطالب
 
آسیب های شیشه شیر برای دندان ها

آسیب های شیشه شیر برای دندان ها
انتقال بیماری های خطرناک از طریق دندانپزشکی

انتقال بیماری های خطرناک از طریق دندانپزشکی
بررسی بخش های مختلف دهان

بررسی بخش های مختلف دهان
ارتباط خرابی دندان ها با ناتوانی جسمی سالمندان

ارتباط خرابی دندان ها با ناتوانی جسمی سالمندان
دندان های خود را سفید و شفاف کنید

دندان های خود را سفید و شفاف کنید
اثرات مخرب دیابت بر دندان ها

اثرات مخرب دیابت بر دندان ها
ترمیم مادام العمر دندان‌های پوسیده، با این ترکیب

ترمیم مادام العمر دندان‌های پوسیده، با این ترکیب
خطر بیماریهای لثه برای مبتلایان به امراض قندی

خطر بیماریهای لثه برای مبتلایان به امراض قندی
درمان فاصله بین دندان ها

درمان فاصله بین دندان ها
اطلاعاتی درباره دندان و آشنایی با پرکننده‌های دندانی

اطلاعاتی درباره دندان و آشنایی با پرکننده‌های دندانی
مراقبت از زیبایی دندان

مراقبت از زیبایی دندان
یادگیری اصول بهداشت دهان و دندان در کودکان

یادگیری اصول بهداشت دهان و دندان در کودکان
آشنایی با یک ماده سمی در دهان،آمالگام دندانی

آشنایی با یک ماده سمی در دهان،آمالگام دندانی
درمان خانگی برای تسکین درد لثه

درمان خانگی برای تسکین درد لثه
به چه هدفی از ایمپلنت استفاده میکنیم؟

به چه هدفی از ایمپلنت استفاده میکنیم؟
داشتن دندان های سفید به قیمت پوسیدگی آن ها

داشتن دندان های سفید به قیمت پوسیدگی آن ها
استرس عامل آسیب های ژنتیکی

استرس عامل آسیب های ژنتیکی
تسکین درد دندان با مواد طبیعی و گیاهی

تسکین درد دندان با مواد طبیعی و گیاهی
مشکلات مختلف دندانی در دوران بارداری

مشکلات مختلف دندانی در دوران بارداری
مشکلات دهان و دندان در زنان باردار

مشکلات دهان و دندان در زنان باردار

TotalRecords:1248
rPP:20
TotalPageCount:63
CurrentPage:25
PageNumberLength:15