دندانپزشکی و بهداشت دندان

  لیست مطالب
 
دانستنی هایی پیرامون دندان عقل و جراحی آن

دانستنی هایی پیرامون دندان عقل و جراحی آن
اوضاع دندان های ایرانی ها خوب نیست

اوضاع دندان های ایرانی ها خوب نیست
آبسه دندان و این تاثیرات منفی

آبسه دندان و این تاثیرات منفی
حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی

حضور خواننده پرطرفدار در مطب دندانپزشکی
عکس سلفی و تاثیر آن بر دهان و دندان

عکس سلفی و تاثیر آن بر دهان و دندان
اخلاق پزشک با بیمار

اخلاق پزشک با بیمار
بررسی کتب مرجع ملی

بررسی کتب مرجع ملی

خطرات تری کلوزان موجود در خمیردندان های معروف

خطرات تری کلوزان موجود در خمیردندان های معروف
داروهای موثر برای تسکین درد دندان

داروهای موثر برای تسکین درد دندان
انتقال بیماری های عفونی در مطب های دندانپزشکی

انتقال بیماری های عفونی در مطب های دندانپزشکی
دندانپزشک ها و رعایت موارد بهداشتی

دندانپزشک ها و رعایت موارد بهداشتی
مشکلات مختلف لثه چگونه پدید می آیند

مشکلات مختلف لثه چگونه پدید می آیند
نخ دندان کشیدن و تاثیرات مثبت آن

نخ دندان کشیدن و تاثیرات مثبت آن
افزایش آمار دانشجویان دندانپزشکی و نگرانی های مختلف مسئولین

افزایش آمار دانشجویان دندانپزشکی و نگرانی های مختلف مسئولین
انواع روش های انجام بلیچینگ

انواع روش های انجام بلیچینگ
ایمپلنت چگونه طراحی شد

ایمپلنت چگونه طراحی شد
درمان های خانگی برای درد دندان

درمان های خانگی برای درد دندان
آهکی شدن دندان و از بین رفتن آن

آهکی شدن دندان و از بین رفتن آن
پوسیده شدن دندان با وجود مسواک و نخ دندان

پوسیده شدن دندان با وجود مسواک و نخ دندان

TotalRecords:1248
rPP:20
TotalPageCount:63
CurrentPage:23
PageNumberLength:15