سوئیچ کنترل اندازه قند خون درمغز و ارتباط آن با دیابت نوع 1 و 2

92036744_12

پژوهشگران به مکانیسمی در قسمتی از مغز اشاره می کنند که کلید  اندازه قند در خون است این مکانیسم مغز را به هر دو نوع دیابت نوع 1 و 2  مربوط می کند.

محققان دانشکده ی پزشکی دانشگاه yaleبه مکانیزمی در بخشی از مغز اشاره می کنند که کلید سنجش مقدار قند در خون است.

نتایج این تحقیق درمجله ی Proceedings of the National Academies of Sciencesمنتشر گردید.

نویسنده ی ارشد این مقاله دکتر Sabrina Dianoمی گوید: ما کشف کردیم که آنزیم پروپیل اندوپپتیداز در بخشی از هیپوتالاموس بنام هسته یونترومدیال(ventromedial nucleus) مجموعه ای از مراحلی را سبب می شود که مقدار قند در خون را کنترل می کند، این یافته می تواند به ابداع درمانهای جدید برای دیابت کمک کند.

هسته یونترومدیالحاوی سلولهایی است که دارای حسگرهای گلوکز هستند برای درک نقش آنزیم prolyl endopeptidaseدر این بخش از مغز، دانشمندان از موشهایی که با دستکاری ژنتیکی مقدار این آنزیم در آنها بسیار کاهش یافته بود، استفاده کردند. در غیاب این آنزیم موشها دچار افزایش قندخون شده و به دیابت مبتلا می شدند.

پرفسور Dianoو گروهش متوجه شدند که این آنزیم بسیار مهم است زیرا سبب می شود نورونهای این بخش از مغز نسبت به انسولین حساس شوند. این نورونها با سنجش مقدار گلوکز موجود در خون پیام ترشح انسولین را به پانکراس ارسال می کنند، ترشح هورمون انسولین موجب حفظ قندخون دریک سطح  ثابت شده و از ابتلا به دیابت جلوگیری می کند.

هنگامیکه مقدار اندوپپتیداز در این سلولها کم شود، نورونها دیگر قادر به سنجش مقدار قند درخون نبوده و نمی توانند ترشح انسولین از پانکراس را کنترل کنند و به همین علت موش به دیابت مبتلا می شود. پرفسور Dianoمی گوید: قدم بعدی در این تحقیقات شناسایی اهداف این آنزیم  است، درک چگونگی تأثیر این آنزیم بر سلولهای عصبی برای درک  غلظت گلوکز در خون هدف بعدی این تحقیقات است.

دکتر Dianoمی گوید: اگر در انجام این مرحله موفق باشیم می توانیم ترشح انسولین را کنترل کنیم و قادر خواهیم بود که از ابتلا  به دیابت نوع 2 پیشگیری کرده یا آنرا  درمان کنیم.

منبع-http://diabetestma.org

دفعات بازدید : 142