تهیه این وسیله برای هر سالمندی ضروری است

index.jpgrtete4

بسیاری از سالمندان دارای یک بیماری مزمن می باشند.  برای جلوگیری از وقوع مجدد حمله حاد بیماری با کمک دارو یا تغییردر تنفس و کمک های توانبخشی لازم است این دستگاه را تهیه کنید

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد نوعی لوازم خانگی قادر به نظارت بر افراد مسن و بیماران است.، برای کسانی که با افراد مسن و سالمند زندگی می کنند نوعی نگرانی دائمی وجود دارد و تنها گذاشتن آن ها برای این افراد به دغدغه ای بزرگ تبدیل شده است.

بررسی ها نشان می دهند، اکثر فرزندان ازانجام کارهایروزانهمانند تهیهقهوهزمانی که والدین آن هااز خواب بیدار می شوند و یا روشن کردنرادیوبرای گوش دادن بهاخباردر ظهر، و یاروشن کردنتلویزیوندر شب برای والدینشان گله و شکایت دارند اما محققان با ساخت وسیله ای جدید توانستند نظارت بر روی سالمندان را راحت تر کنند.
index.jpgase4w2

یک وسیله الکتریکی وسیله‌ای ضروری مخصوص دوران سالمندی است و این وسیله خانگی باعث می شود اطرافیان از دور بر والدین شان نظارت داشته باشند و کار های آن ها را انجام دهند.

کاربران می توانند پیامهای متنیدر گوشی های هوشمندخود را از قبیل“قهوه ساز درساعت 7 صبح روشن شود” را به دستگاه ارسال کنند آن گاه شاهد کار کردن آن باشند.

Evermindاطلاعات راارسال می کند و از طریق اینترنت بی سیم اطلاعات را دریافت می کند.

دفعات بازدید : 275