9 فایده شیر بادام

almond-milk
انواع مختلفجایگزینشیردربازار وجود دارد.درموردمسائل مربوط به سلامتدر دسترس نبودن لبنیات،مردم تمایلبهجایگزین هایشیرمانند شیرکفیر، شیر سویا، شیر برنج،شیرجو دو سر، هستند

هنگامی کهمردمدر جستجویشیرکامل  هستند شیر بادامجایگزینخوبی است چون خاصیت درمانی مختلفی دارد.اگر شما هم یکی از آنها هستید، خواص درمانیشگفت آور شیر بادام  را بخوانید و بدانید که شیر بادام جایگزین خوبی برای شیر کامل است
9 فایده شیر بادام

کاهشخطر بیماری های قلبی

شیربادامدارایکلسترول خوب است و کلسترول بد را کاهش میدهد. بنابراین،  مراقبتاز قلببا کاهشکلسترول بدن انجام می شود.  نوشیدنروزانهشیر بادام خطر ابتلا بهبیماری های قلبیرا کاهش می دهد.

به کاهش وزن کمک می کند

اگردر حالگرفتنرژیم غذاییبرای کاهش وزن هستید ،و شیر در برنامه غذایی شما وجود دارد. در این وضعیت،شیر بادامبهترین جایگزینبرایشیر لبنیاست.شیربادامتنها60کالری در هروعده  دارد که برای لاغر شدن گزینه خوبی است

سلامتکلیه

اغلبپزشکانپتاسیموفسفر  را به دلیل  اینکه هر دو آنها به کلیه آسیب می رساند توصیه نمی کنند.شیربادامبهتر از شیرهای دیگر است چون  مواد معدنیکمتر دارد.

دیابت

شیربادامشامل8 اونسکربوهیدراتدر هر وعده است. نوشیدنشیر بادامبدون افزودن مواد قتدی برای بیماری دیابتی مفید است.شیربادام به کنترل دیابت کمک میکند
استخوانها را قوی میکند

شیربادامغنی از کلسیم وویتامین ها.وجود30٪ کلسیم و25٪ ویتامینDکه به طور مستقیمدر ساختاستخوان هایقوی تاثیر دارد.

سلامت چشم

شیربادام  حاوی ویتامینA،EوD.ویتامین A است که به   بهبود بیناییکمک میکند.تقویت چشم با توجه به نوررا کنترل می کند

مراقبت از پوست

شیربادامحاویآنتی اکسیدانبالا از جملهویتامینEکهبرای درخشانکردن پوست  مفیداست. نوشیدن شیر بادام باعث زیبایی پوست می شود

قدرت عضله

شیربادامدارای چندخواصبرای ساخت عضله است . شاملویتامینD، کلسیم و آهن از مهم ترین  فواید ان برای ساخت عضله است

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 214