10 موردی که باید قبل و بعد از شام خوردن بدانید

heathy

دکتر سلام – سبک زندگیخوببه منظور حفظتناسب و سلامتی بدن  مهم است.صبحانه وشام   ازوعده های غذایی مهم هستند   در وعده شامبدنبه مواد مغذی ضروری  نیاز دارد.شام سالم به انسان آرامش میدهد.مردم اغلببه وعده شام اهمیتی نمی دهند، و یابرای شام فقط سالاد، سوپ و یا غذاهای بسیار ساده می خورند.کارشناسان بهداشت شام  را حداقل 2 ساعت قبل از رفتن به رختخواب توصیه می کنند.  در حد اعتدال  بخورید و  از نوشیدنی های کافئین دار و یا مشروبات الکلی در شام خودداری کنید

در اینجا10 نکتهسالم  قبل و بعد ازخوردنشام خود رابه یاد داشته باشید
1.نوشیدن آبگرم

نوشیدنیک لیوانآب ولرم30 دقیقهقبل از غذابرای  هضم غذا بسیار کمک میکند. علاوه بر این، نوشیدن آب ولرم باعث می شود که پر خوری نکنیم.در زمان غذا خوردن میتوانید فقط چند جرعه  برای بلعیدن غذا آب بنوشید و نوشیدن آب زیاد در زمان غذا خوردن هضم را مختل میکند . بعد از شام،  حداقلیکساعت و نیم  یک لیوان آبگرم  بنوشید.  آب گرم  مواد مغذی را  زودتر جذب میکند
2.بلافاصله بعد از شام نخوابید

پس ازخوردن یکشامگرم، بسیاری از مردم  دوست دارند که بخوابند.با این حال،انجام این کارضرر دارد. دراز کشیدنبعد ازغذا  سرعتروندهضم را کاهش می دهد. همچنین  احساسنفخو  سوزش معدهبوجود می آیدحداقل2 ساعتقبل از رفتن بهرختخواب شام بخورید. در طول این زمان، پیاده روی بکنید یا ظروف غذا را به آشپزخانه ببرید و بشوئید تا هم راه بروید و هم خواب به سراغتان نیاید ،
3.  پیاده روی کوتاه

بعد از شاموقبل از رفتنبه رختخواب  30 دقیقه  صبر کنید و پس از آنبرای پیاده رویبروید.نیازی نیست که حتما یک ساعت پیاده بروید.شما می توانید15-تا 20دقیقه  در نزدیکیخانه قدم بزنید.پیاده رویورزشخوب برایکل بدن  است.این بههضم  مواد غذایی کمک کرده واز نفخ معده جلوگیری میکند

4-.اجتناب ازورزش سنگین

پیاده رویورزشایده آل  برای پس از خوردنشام است. با این حال،  ورزشهایسنگیندر اواخر شب توصیه نمی شود. ورزش سنگین در اواخر شب برای کسانیکه بیماری قلبی دارند  من اسب نیست چون دمای بدن را بطور ناگهانی ا فزایش میدهد، از انتشارملاتونین، هورمونی است کهچرخهخواب وبیداریرا تنظیم میکند جلوگیری میکند.  ورزشدر اواخر شبمی تواندشخص را بی خواب کندعلاوه بر این،بدن نباید ورزش سنگین انجام دهد ولی ورزش سبک مثل پیاده روی هم لازمست تا غذا هضم داده شود. همچنین در صورت ورزش سبک انجام ندادناحتمال ابتلا بهدرد معدهیاگرفتگی معده را افزایش می دهد.
5.دندانهایتان را مسواک کنید
 بلافاصله پس از شام  مسواک نزنید.  30 دقیقه  صبر کنیدو سپس  دندانهای خود را مسواک بزنید. برایسلامت کلیدهان، انجمن دندانپزشکیآمریکا توصیه  میکند مسواک زدن دندان هاقبل ازرفتن به رختخواب به  از بین بردن  پلاکو، تمیزو سالم نگه داشتندندان ها کمک میکندهمچنین بایدبه مدت 2دقیقههربخش ازدندان های به مدت 30 ثانیه- بالاسمت چپ، راستبالا، سمت راست پایینسمت چپوپایین با استفاده از یکمسواک  با موی نرمخمیر دندانبا میفت انجام دهید
6.سیگار نکشید

افراد سیگاریممکن است پس ازصرف شام،  وسوسه سیگار کشیدن کنند اما نباید این کار را انجام دهند. سیگار کشیدن همیشه بد است،اماسیگار کشیدنبعد از غذا   باعث سوزش سردل  می شودعلاوه بر این،سیگار کشیدن  بیماریسندرمروده تحریک پذیرو همچنینکولیت اولسراتیو(زخم معده) را تشدید میکند. سیگار کشیدنهمچنین دارای یکاثر بد برعضلاتروده بزرگ  دارد.سیگار   60  نوع سرطان بوجود می آورد ، ونیکوتینموجود در آن بسیار اعتیاد آوراست. علاوه بر این،می تواندچرخه خواب  رامختل کند.

 7.جلوگیری از دوش گرفتندوشیاحمامپس از خوردنشاممی تواند با روندهضمتداخل داشته باشند. هضمنیاز به مقدار زیادی  انرژی دارد  و بعد ازخوردن شام درجه حرارت بدن کاهش میابدحداقل30 تا 45 دقیقهپس از هروعده غذاییدوش نگیرید. در صورت امکان،دوشیاحمامقبل از شام انجام دهید

8.لباسراحت

 لباسگشاد وراحت  بوشید.  لباس تنگ به شکم فشار وارد میکند وباعث سوزش معده می شود اگر در بیرون  هم شام میخورید لباس راحت تری انتخاب کنید.علاوه بر این،  لباس  راحت  باعث خواب بهتر می شود و می توانددمای بدن  راافزایش، دهد  و خواب را به هم بزند
Overweight
9.کمربند خود را شل نکنید
 شل کرد باعث می شود که عضلات شکم شل شود و شکم بزرگ شود.بنابراین، اگر کمر را شل نکنید باعث می شود به اندازه غذا بخورید علاوه بر این،شامبایدسبک ومغذی شود تا براحتی هضم شود
Fruit
10.  بهمیوه ها نه نگوییدمیوههاعلاوه برسالم  بودن پس از شام شیوه سالمی نیست.چون بدن را دچار  اختلال در هضم میکندبلافاصله بعد از شام میوه نخورید. همچنین،درصد قنددرمیوه انسان را دچار بیخوابی یکند

بهتر است30 دقیقهقبل از شام میوه بخورید. افرادی کهمبتلا به دیابت  هستندباید به دقتمیوهرا انتخاب کنید چون قند موجود در میوه هم باعث افزایش قند خون می شود

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد
دفعات بازدید : 237