کمری باریک را به خود هدیه دهید

images

از آنجایی که چای خاصیت ضد پوسیدگی دارد، بهتر است بدون قند یا دیگر شیرین کننده ها نوشیده شود.بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز به منظور کاهش وزن، 2 ساعت پس از صرف غذا در وعده های غذایی است.

پس از نگاه بهمطالعات متعددو تجزیه و تحلیلدر مورد اثراترنگ سبز، سفید چایدروزنبدن، محققانهلندیدریافتند کهمواد تشکیل دهندهترکیبهایطبیعیچایوکافئینکمک به افزایشمصرف انرژییک شخص می کنند و همچنین ترکیبات اکسیداسیون چربی(تجزیه چربی) در بدن راافزایش می دهند.

نوشیدن چای سبب تحرک معده و روده می شود و می تواند به نوبه خود نقش زیادی در دفع سموم از بدن داشته باشد همچنین چای می تواند باعث لاغری و آب شدن چربی های شکم شود.

مصرف آب قابل شرب 1-2فنجاندر روز و تهیه چای با آنمی تواندبرای بهبودخلق و خو،کاهش خطر ابتلا بهبیماری های متعدد ازجمله سرطان، پوکی استخوان، فشار خون بالا و دیابت موثر باشد.

دفعات بازدید : 143