برای مصرف داروهای ضد درد توصیه های پزشکان را بخوانید

lowbp11

عارضه استفاده از ضد درد های قوی  از نوع اعتیاد آور برای از بین بردن سردرد و کمردرد از فواید آن  زیادتر است. این جدیدترین نظریه آکادمی  روان امریکا است.

انواع متفاوتی از داروهای ضد درد وجود دارد. یگ دسته از آنها که نارکوتیک یا اپیوئید ها نام دارند داروهایی هستند که شبیه به مواد مخدر بوده و تاثیر آنها بر فیزیولوژی بدن انسان هم تقریبا مانند مواد مخدر است. کدئین، اکسی کدون، متادون، فنتانیل و هیدروکودون از این دسته داروها هستند. استامینوفن کدئین داروی رایجی است که در آن از این دسته مواد استفاده شده است.


این داروها می توانند موجب عوارض عمده ای مانند اوردوز، اعتیاد و حتی مرگ شوند. تحقیقات نشان می دهد که نیمی از کسانی که حداقل برای سه ماه از این داروها استفاده کرده اند، پنج سال بعد همچنان در حال استفاده از آن بوده اند و این نشانه اعتیاد به مصرف این داروها است. مطالعات نشان داده است که گرچه این داروها می تواند در کوتاه مدت موجب تخفیف درد شود ولی نمی توانند این وضعیت را برای مدت طولانی حفظ کنند و استفاده از آنها می تواند همراه با افزایش ریسک اوردوز، وابستگی و اعتیاد شود.

دکتر Gary Franklin از دانشگاه واشنگتن می گوید از زمانی که از اواخر دهه 90 میلادی استفاده از این داروها برای عموم آسان تر شد شاهد بیش از 100 هزار مرگ ناشی از مصرف آنها بوده ایم و آمار مرگ و میر در اثر مصرف این داروهای در افراد میانسال از آمار مرگ به علت اسلحه و تصادف هم بیشتر بوده است.


در تازه ترین اظهار نظری که در مجله عصب شناسی به چاپ رسیده بیان شده است که درصورتیکه نیاز روزانه فرد به این داروها از 120-80 میلیگرم بیشتر باشد ادامه مصرف آنها باید زیر نظر یک متخصص درد صورت گیرد.


دفعات بازدید : 210