هرآنچه در مورد پریاپیزم باید بدانید

25

یکی از بیماری های پریاپیزم است. علائم این بیماری نعوذ دائمی به همراه درد و همچنین کاهش میل جنسی است. علت بروز این بیماری همچنان به طور کامل کشف نشده اما بیماری هایی مانند بیماری های خونی ، تومور های بد خیم آلت تناسلی ، مصرف بیش از حد ماری جوانا ، داروهای ضد انعقادی و … از علل های دیگر این بیماری هستند.

.
فیزیوپاتولوژی
.
در این بیماری جسم غاری پر خون شده ولی جسم اسفنجی و حشفه هنوز شل هستند. باقیماندن خون در جسم غاری سبب افزایش دی اکسید کربن و افزایش غلظت خون می شود. این امر سبب تورم ماهیچه ها در جسم غاری شده منجر به ایسکمی و فیبروز آن خواهد شد. نتیجه نهایی در صورت مداوا نشدن ناتوانی جنسی است.
.
درمان 
.
پریاپیزم یک اورژانس اورولوژی است. قابل اطمینان ترین راه جراحی زیر بیهوشی عمومی است. در برخی مراکز آمبولیزاسیون زیر هدایت اشعه ایکس سرخرگ پودندال نتایج خوبی داشته است.
دفعات بازدید : 141