استفاده از داروی avandia

استفاده از داروی Avandia

avandia(2)

داروی rosiglitazoneبا اسم  تجاریAvandia  بعد  ازصدور مجوز از  طرف سازمان غذا و داروی آمریکا بار دیگر در داروخانه ها در آمریکا و اروپا عرضه می شود.

این دارو به کنترل قند خون از طریق افزایش حساسیت بدن به انسولین کمک می کند در نتیجه  سلولها و عضلات قادر به استفاده ی بیشتر از انرژی مواد غذایی شده و مقدار قند در خون کاهش می یابد. عرضه ی این دارو به مدت چند سال در اروپا و آمریکا با توجه به مطالعات انجام شده و افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی محدود شده بود. سازمان غذا و داروی آمریکا در سال 2013 نظر قبلی خود را تغییر داده و محدودیت مصرف این دارو را لغو کرد و عرضه ی آواندیا در آمریکا و اروپا آزاد شد.

سال گذشته تحقیقات بالینی جدید نشان داد که خطر حمله ی قلبی یا مرگ در بیماران استفاده کننده از آواندیا در مقایسه با سایر داروهای دیابت افزایش نمی یابد و همین تحقیقات موجب لغو محدودیت مصرف Avandiaاز طرف FDAگردید.

این دارو ساخت شرکت داروسازی  GlaxoSmithklineاست. این شرکت از تصمیم FDA استقبال و قدردانی کرد و پس از لغو محدودیت عرضه ی این دارو اعلام کرد داروی Avandiaاگر مناسب استفاده شود، همچنان درمان بی خطر و موثری برای بیماری دیابت نوع 2 است.

منبع-http://diabetestma.org/

 این دارو قبلاً تنها با نسخه ی پزشک متخصص از داروخانه های خاصی قابل تهیه بود اما اکنون به بیمارانی که علایم آنها با سایر داروهای دیابت کنترل نمی شود با ارائه ی نسخه پزشک عرضه می گردد. سازمان FDAدر حکم جدید خود نه تنها دسترسی بیماران را به Avandiaبلکه به Avandametو Avandarglنیز آزاد نمود.

مدیر تحقیقات و ارزیابی دارو در FDAمی گوید: اقدامات ما منعکس کننده ی نتایج علمی درباره ی خطرها و فواید داروها است، بر اساس نتایج تحقیقات جدید نگرانی درباره ی خطرات مصرف این دارو کاهش یافت در نتیجه  محدودیت مصرف این دارو لغو گردید.

درحالیکه شرکت تولید کننده ی بریتانیایی این داروGlaxoSmithklineبرای غلبه بر اطلاعات بدی که درباره ی مصرف دارو رواج یافته بود در چند سال گذشته مشکلاتی را متحمل شده بود اما پس از رفع محدودیت مصرف دارو، قصد ترویج مصرف Avandiaرا در ایالات متحده آمریکا ندارد که بخشی به دلیل لغو حق ثبت اختراع آن در ایالات متحده آمریکا در سال 2011 است.

با این حال داروی Avandiaدرحال حاضر با نسخه ی پزشک در دسترس بیماران قرار گرفته است.

دفعات بازدید : 128