روز جهانی بینایی: برای مراقبت از چشم

eyes1
دکتر سلام-چشممهم ترینعامل است زیرا بدون چشم زندگیبی رنگ وکسل کننده است.امروز، بیشتر  مردم  از بیماری چشمی و یا کم بیناییرنج می برند.دلیل اصلیاختلالبینایی ونابیناییبیماری هایمرتبط با سنمانندآب مروارید، گلوکوم و یاقرار گرفتن در معرضبیش از حد کامپیوترو یا تلویزیونمی باشد.


امروز، حدود285 میلیوننابینا وجود دارد، که  90٪ آن در اثر بیماری های چشمی در کشورهای در حال توسعهزندگی می کنند.تقریبا هر کسیدر هر سنیمی تواند دچار این آسیبهای چشمی شود.اگر چهما نمی توانیم  از اتفاقاتطبیعی جلوگیری کنیم، اما میتوانیم با معاینات منظماز چشمهایمان مراقبت کنیم،  تماشایتلویزیون یا خیره شدن به مانیتور چشم آسیب می بیند. یک رژیم غذاییپر ازمیوههای رنگارنگ وسبزیجات،به خصوصهویج کهسرشار از ویتامین A  است،برای تقویت بینایی خوب است.استراحتدر فواصل معین در زمان کار با کامپیوتر و یانگاه کردن بهگیاهان سبز ازچشم مراقبت می شود

منبع–این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 319