اعتیاد به قرص مسکن مرگ آور است

aspirin_medication_overuse_headache_185nhje-185nhji

دومین علت بروز زخم‌‌های گوارشی خانواده داروهای موسوم به داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (موسوم به NSAIDS) که شامل آسپیرین،‌ ایبوپروفن، ناپروکسن و نیز داروهای سلکسیب (سلبوکس) هستند .

بر اساس یک مطالعه جدید که در مجله روماتولوژی منتشر شده کاربران داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در معرض خطر ترومبوآمبولی وریدی می باشند.داروهای ضد التهابیغیراستروئیدی (NSAIDs)باعث تسکین درد وکاهشالتهاب می شوند.میلیون ها آمریکایی از داروهای غیر استروئیدیبرایمشکلاتعضلانی اسکلتی، کشیدگی، دررفتگی، سردرد درد پشت و همچنین بیماری های مزمنمثل آرتریتو لوپوس استفاده می کنند.


تا به حال،شواهدبرایارتباط بیناستفاده ازNSAIDوترومبوآمبولی وریدیمحدود شده است. قرص های غیر استروئیدی کشنده تر از سیگار هستند و عوارض بسیار بیشتری بر روی بدن دارند.

NSAID ها  از جملهداروهایی مانندآسپیرین، ایبوپروفن(Advil، و موترین)، ناپروکسن(Aleve) می باشند که باعث مشکلاتمعدهمانندخونریزی، زخم وناراحتی معده،فشار خون بالا، احتباس مایع(باعث تورم،از جملهدر اطرافپایینپاها، ساق پاها، مچ پا ودست)، مشکلاتکلیه، مشکلاتقلب
 است.

نتایج مطالعات نشان می دهند استفاده از داروهای مسکن همراه با ترکیبات استروئیدی موجب بروز مشکلات زیادی برای سلامتی می شوند و آمبولی نیز ایجاد خواهد شد.

دفعات بازدید : 280