2 سال پیرتر شدن مغزهمراه با ده سال ابتلا به دیابت

magz-diabet

درتحقیقی که  برروی 614 شخص مبتلا به بیماری قند خون بالا نشان داده شد که میانگین هر ده سال ابتلا به دیابت سبب کاهش اندازه مغز می گردد که برابر با 2 سال پیرتر شدن مغز است.

محققین دانشگاه پنسیلوانیا به سرپرستی پرفسور Bryanبروی بیماران شرکت کننده در پژوهش Accord- MINDمطالعات خود را انجام دادند. تمام این بیماران  به دیابت نوع 2 مبتلا بودند و به طور متوسط 62 سال سن داشتند. هشتاد درصد از شرکت کنندگان به فشارخون بالا مبتلا بودند وحدود یک چهارم از این افراد به بیماریهای قلبی عروقی (26 درصد) مبتلا بودند.

 دانشمندان نشان دادند هر چه مدت ابتلا به دیابت طولانی تر باشد حجم بیشتری از مغز در مقایسه با ارقام  تعیین شده برای افراد غیر دیابتی  کاهش می یابد. نتایج نشان داد به ازاء هر ده سال ابتلا به دیابت از حجم ماده ی  خاکستری به مقدار 4.28سانتی متر مکعب کاسته می شود.

همچنین هر میزان خون ناشتا FPEبالاتر باشد حجم ماده ی خاکستری بیشتر کاهش می یابد.

پیش بینی می شود 50 میلی گرم در دسی لیتر یا 2.8میلی مدل درلیتر تفاوت درمیزان قند خون ناشتای پلاسما( FPG)سبب کاهش 2.65سانتی متر مکعب  از حجم ماده ی خاکستری درکل مغز می شود.

 محققان اظهار داشتند تغییرات  شناختی که به عنوان  نتیجه ای از ابتلا به دیابت نوع 2 مطرح است بیشتر به  دلیل  آسیب های عصبی است (همانطور که در بیماری آلزایمر اتفاق می افتد ) تا فقدان  خونرسانی به مغز که بعنوان زوال عقل عروقی شناخته می شود.

 این تحقیق نشان داد که در یک فرد متوسط مبتلا به دیابت نوع 2، دیابت سبب تسریع کاهش حجم مغز می شود، واقعیت این است که کاهش قندخون  ناشتا موجب کاهش سرعت کوچک شدن مغز می شود بنابراین  تغییر شیوه ی زندگی بروشی صحیح و سختگیرانه می تواند کاهش حجم مغز را به حداقل برساند.

منبع-http://diabetestma.org

دفعات بازدید : 124