آسیب های عصبی و عفونت در ابتلا به دیابت نوع 2

medication  and insulin syringe
دکتر سلام – وجودگلوکزبیش از حددرسلول هادیواره هایعروق  کوچکبه ناممویرگ  ، به ویژه به پاهاصدمه  می زند.  علائم آن احساس سوزن سوزن شدن، بی حسی، سوزش،یا درد است

قند خونکنترل نشده  منجر بهاز دست رفتنحسدراندامآسیب دیده-واز دست دادناحساسدرپا می شود که مستعد  عفونت است.  تاول زدن یابرشکوچک درپا بوجود می آید که متوجه نمی شوید:ممکن است عفونتدرزخمبوجود آمده باشد.  بررسیپاهابه طور منظمبرای جلوگیری ازاین مشکل لازمست و باید از پامراقبت کنید، عفونتدرمان نشدهمی تواندمنجر به گانگرن  و در نهایتقطع عضواندامآسیب دیدهو یاانگشتان پا  شود.

کسانی که دیابت دارند حتیجزئی ترین  زخممی تواندبه سرعتعفونی شود. حتی خراش کوچک باید با دقت  تمیزو  باپماد آنتی بیوتیک  با دقتتحت نظارت قرار گیرد

اگر  متوجههر یک از اینعلائم  در ارتباط با آسیب های عصبیو یاعفونت شدید ،به پزشک مراجعه کنید:

التهابو حساسیتدر هر جای بدن
قرمزی بثوراتخارش دار  با تاول های کوچک
بریدگی ها،زخم، و یاتاولروی پاکهخوب نمی شود و یا بی حس است
بی حسی، سوزن سوزن شدن، یااحساسسوزش دردستیاانگشتان دست و پا
دردهاییکهدر شببدتر می شود
ضعف عضلانیکه باعث مشکلراه رفتن می شود
عفونت مثانهومشکلات  مثانه
نفخ، درد معده، یبوست، تهوع، استفراغ،یا اسهال
اختلال نعوظ در مردانو خشکی واژندرزنان

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 206