تعریف اصطلاح پرکاربرد انعطاف پذیری

تعریف اصطلاح پرکاربرد انعطاف پذیری


نام علمی و لاتین انعطاف پذیری Flexibility است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی حرکت دادن یک مفصل در دامنه حرکتی طبیعی بدون فشار زائد بر واحد عضلانی – تاندونی (Zakas, etal 2003)، توانایی یک عضله برای طویل شدن (william, etal 1997)، توانایی حرکت دادن یک یا چند مفصل به آرامی در سرتاسر دامنه حرکت آن(غنی زاده حصار 81) و دامنه حرکتی ممکن پیرامون یک مفصل معین یا گروهی از مفاصل (بهزاد زیبائی 93) تعریف شده است.

همچنین آندرسون و بورک، انعطاف پذیری را به عنوان دامنه حرکتی در یک مفصل یا یک گروه از مفاصل که توسط عضلات، تاندون ها و لیگامنت تحت تاثیر قرار می گیرد، تعریف کرده اند(راغی 81).

دفعات بازدید : 402