سالم نگه داشتن چشمها با بالا رفتن سن

VSP_Aging
دکتر سلام-چشم با بالا رفتن سن ضعیف و نابینا می شود اما  راه های بسیاریبرای حفاظت ازچشمان وسالم نگه داشتن آنهاوجود دارد.در اینجامواردی است که شمانیاز به دانستنبرای سالم نگه داشتن چشمهایتان دارید:
 

سابقه خانوادگی
بسیاری ازبیماریهای چشمارثیاست.برای مثال، اگرپدر و مادرو یاپدربزرگ و مادربزرگآب مرواریددارند،ممکن است شمانیز درخطر ابتلا بهآن باشید.باید در زمان معین به چشم پزشک برای چکاب چشم مراجعه کنید تا از نشانه های اولیه بیماری تشخیص داده شود شما خودتان هرگز نمی توانید نشانه های اولیه بیماری را تشخیص دهید ولی چشم پزشک با تجهیزات خاص آن را در اسرع وقت تشخیص میدهد

بررسی
اگر چهمعاینه چشمدر هر سنیمهم است،اما بیشاز 50 سال باید هر سال به معاینه چشم بروید.قطره های چشمیمورد استفاده که توسط چشم پزشک ریخته می شود عنبیه چشم را گشاد کرده دکتر پشت چشم را که شبکیه چشم  در آنجا قرار دارد بررسی می کند .صدمه به شبکیه چشممی تواند به کوری منجر شود بویژه کسانی کهمبتلا به دیابتهستند،  آزمایشات سالانه چشمیبرای آنها ضروری است.با مراجعه به چشم پزشک بموقع شناسایی و درمان می شودهر بیماری چشم را به پیری نسبت ندهید

هر بیماری چشمی را به پیر چشمی نسبت ندهید.توجه داشته باشیدهر تغییری در بینایی  اگر زود تشخیص داده شود می تواند  قابل پیشگیری یا درمان شودمعاینه چشمتوسط دکتر ضامن سلامت چشم است
 علائم هشدار دهنده چشم:•درد شدید وقرمزیدر چشم
•از دست دادن بینایی ناگهانی جزئی و یا کلیدریک یاهر دو چشم
•دوبینی
•  آسیب چشمی
•  سایهیاپردهکشیدن مقابل چشم

علائم زیراحتمالااگر در یک یا دو روز برطرف نشود:
•مشکل بیناییاشیاء
•مشکل بیناییدر شب و یاخواندندرنور کم
• مشکلتفاوت بینرنگها
•لکهاشیاء دور و نزدیک
•خارش چشم هاو یاآبکی شدن آنها

اگر شک دارید،دریغ نکنیدبهچشم پرشک مراجعه کنید

تغییرشیوه زندگی خود
بسیاری از مواردروزمرهوجود دارد که از آسیب چشمها پیشگیری میکند
•عینک  بزنید. چون باعث  کاهشفشار چشمو خستگیوسوزش چشم میشود.
•عینک آفتابی در زمان بیرون رفتن الزامی است حتی زمان ابری بودن هم لازم است چون، اشعهUV به چشم آسیب می زند
•حداقل 5وعده میوهو سبزیجاتدر روزمصرف کنید.این غذاها حاویمواد مغذیمورد نیازبرای محافظت ازچشماست. سبزیجات برگ دارسبزدارای موادی هستند که از کوری پیشگیری میکند
•ترک سیگار.افراد سیگاریبیشتر احتمال ابتلا بهآب مروارید، را دارند
•فشار خون بالا،دیابت وکلسترول بالااگر درمان نشوند باعث آسیب چشم می شودبهترین راه برای پیشگیری از بیماریهای چشمی مراجعه سالانه به چشم پزشک است

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 230