عفونت ویروسی در بینی و عوارض ان برای کودک

PRinc_rm_illustration_showing_middle_ear_infection

معمولا پس از اينكه كودك سرما مي‌خورد يا دچار آلرژي مي‌شود پديد مي‌آيد. اين بيماري در فضاي گوش مياني به دو صورت حاد و ترشحي بروز مي‌كند.

عفونت گوش میانی(اوتیت میانی) در کودکانبسیار معمول است.در حال حاضر، یک مطالعه جدید از ایالات متحدهنشان می دهد عفونت ویروسی در بینی می تواند باعث ایجاد اختلال در گوش شود.

تحت شرایط خاصیباکتری ها می توانندبهگوش میانیمهاجرتو موجبعفونت گوش شوند. مطالعات اخیر محققان نشان می دهد شنوایی ارتباط مستقیمی با بینی دارد و اگر هنگام سرماخوردگی سینوسی به  ویژه در کودکان درمان نشود می تواند باعث ایجاد ناشنوایی شود.

عفونت گوش میانیدر کودکانیک مشکل بزرگو پر هزینهسلامتدر کشورهای غربیاست.با توجه بهآکادمی آمریکاییگوش و حلق و جراحی سر و گردن، حدود 3در5کودکاندر کشورهای غربی دچار عفونت گوش هستند و دلیل اصلی آن نادیه گرفتن درمان هنگام سرما خوردگی است.

دفعات بازدید : 197