5 فایده چغندر برای بچه

beetroot-for-baby
دکتر سلام – فرض کنید کودک 6 ماهه ای دارید که زمانش رسیده برای او مواد غذایی جامد مقوی بدهید  آیا می توانیم چغندر بدهیم؟چغندر، شاملبسیاری  از مواد مغذیضروری است کهبه رشد کودک بسیار کمک میکند. اگر دوست دارید در مورد این سبزی بیشتر بدانید با ما همراه شوید 


چراچغندربرای کودک خوب است؟
1. غنیاز مواد معدنی است:

سبزیجات دارای  ترکیباتانرژیبخشی هستند. چغندرسرشار ازکلسیم، آهن،منیزیم، پتاسیم، ویتامین A،ویتامین B کمپلکس،ویتامینC، ویتامین Kو ویتامینE.استاگرنوزادازاین مواد دریافت نکند،  ممکن به بیماریبری-بری، شب کوری، ،نرمی استخوان،  و غیره مبتلا شود
2.پیشگیری از کم خونی کودک:

کم خونییک بیماریاست که  به دلیلفقدان آهن دربدن بوجود می آید.چغندرسرشار از آهناستو  به خصوصبرای کودکان بسیار مفید است.  آهن  برای تأمین اکسیژنبهقسمت هایمختلف بدنکمک می کند کهبرایرشد مغز لازمست. رشد مغز در چند ماهاولیه رشدکودک حیاتی است تا در آینده مغزش خوب کار کند
3.بهبودگوارش:

در این مرحله، هضم کودک ضعیف است.بنابراین،  به او  مواد غذاییبدهید که به راحتیقابل هضم باشد. چغندریکسبزی استکهدستگاه گوارشکودک به راحتی می تواند آن را هضم کند
4.برایکبد مفید است:

اگر به کودک چغندر بدهید،  از کبدش محافظتمی شود.کبدناسالممنجر بهبیماری های جدیمانندزردیوهپاتیتمی شود. زردی در اشتهای کودکتاثیر می گذارد،به نوبه خودمنجر بهافزایشمشکلاتمختلف مانندوزن کم، و غیره منجر می شود
5.  پاک کننده بدن:

آبچغندر، زمانی که باهویج یاآب خیارترکیب شود، آثار شگفتیدر بدن کودک می گذارد. همچنینارگانمهممانندکلیه هاومثانه و صفراپاک میکند.

کودک  6 ماهه   یک سیستمگوارشدارد که  میوه ها و سبزیجاترا هضم می کند. بنابراین،چغندردارایعطر و طعمقویاست بنابراین،  سبزیجاتی مانند هویج، سیب زمینی شیرین، و غیره مخلوط کنید

مواردی که باید به آن توجه کنید:

1.شروع  کوچک:

آب چغندردارایمقداربالایی نیتراتاست بنابراین،  فقط 2-3قاشق چای خوریآب آنرا   بدهید.هنگامی که اویک سالهاست،  می توانید بتدریج مقدار آنرا افزایش دهید
2.پختچغندر:

چغندر پخته، محتواینیترات  کمی دارد.اگر  نمی خواهید بپزید،  می توانید کمی بخار پز کنیدو سپس آن رابه کودک بدهید.حتیدرمرحله اول، هنگامی که  کودک  آبچغندر،  می توانید آب جوشیده اولی را دور بریزید.پس ازآندوبار آب بریزید تا بجوشد تا نیترات آن کم شود.


این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 2690