داروهای خانگی برای دهان زخم

mouth-ulcers

زخم های دهانکاملا رایجوتحریک کنندههستند. این زخمهای سفید رنگ بسیار دردناک هستند،که اطرافش قرمز و ملتهب است.اغلب، آنها در داخل  لب  زبان،ودر کفدهان قرار دارد. عوامل  مختلفی مانندعواملغذایی، یبوست، عواملارثی،تغییرات هورمونی، اسیدیتهبیش از حد،  استرس، وکمبودویتامین B کمپلکس،ویتامینC، آهن، و یا دیگرمواد مغذیایجاد می شود.زخم های دهانمعمولاجدی و  ظرف هفتتا 10 روزالتیام می یابد. این زخمها معمولاعمیق تر، وبیش از 10میلیمتر  قطر دارد. زخمهرپسبه عنوانیک خوشه ازتعداد زیادی اززخمهای کوچکظاهر می شود.

در اینجا  10 راه  درمان خانگی برایزخم های دهانمی باشد.

1-ریشهشیرین بیان

زخم های دهانرا می توان باریشه شیرین بیاندرمان کرد،  این گیاهبه عنوان یکتسکین دهنده  است وبه شکل یکپوشش محافظبر رویغشاهای مخاطیاست کهدر برابرتحریک وضایعاتباز است  همچنین دارایخواص ضد التهابیوضد میکروبی است.  یک قاشق غذاخوریازریشه شیرین بیانخرد  شده را دردو فنجان آببه مدت دوتا سه ساعت خیس کنید سپس چند بار در روز دهان را شستشو دهید.شما همچنین می توانید از عصارهریشهشیرین بیان  به عنوانقرصجویدنی  و یاغرغرهبا آب گرم استفاده کنید.
2.شیر نارگیل

شیر نارگیل برای تسکین دردهایزخم های دهانبسیار مفیداست.مخلوط  مقداری عسل با یک قاشق غذاخوریشیر نارگیل.  سه تا چهار بارد روز ماساژ دهید.متناوبا،به سادگی می توانیددهان خود را باشیر نارگیلتازه و یاروغن نارگیلدرمنطقه آسیب دیده ماساژ داده و بشویید.

3.  نمک دریاوپراکسید هیدروژن

هر دونمک دریاوپراکسید هیدروژندارای خواصضد التهابی، ضد عفونی کننده است.از این رو،  می توانید از مواد تشکیل دهندهبه صورت جداگانهو یا  با ترکیب آن دو  نزخم های دهانرا درمان کنید.دوقاشق چای خوریازنمک دریاو3٪ پراکسید هیدروژنبهیک لیوان آبگرم خوب مخلوط کنید.به عنوان یکدهانشویه از آن استفاده کنیدیک یا دو باردر روز استفاده کنید و قورت ندهید

4.تخم گشنیز

تخم گشنیزدرمانآیورودا  است که می تواند درد و التهاب را تسکین دهدیک قاشق چای خوریدانهگشنیزرا در یک فنجانآب بریزید و بگدارید خنک شود. سپس  روزی 4 بار غرغره کنید

5.جوش شیرین

جوش شیرین، نیز بی کربنات سدیم،نامیده می شود به درمانزخم های دهان  کمک میکند. این امر به ویژهبرای کسانی که ازمصرف غذاهای اسیدییانوشیدنی   استفاده مکینند به خنثی کردن اسیدکمک می کند.همچنینالتهابرا کاهش می دهدو میکروب ها وباکتری ها را از بین می برد. ممکن است احساس سوزش کنید
یک قاشق چای خوریجوش شیرین باکمی آب مخلوط کنید تا خمیر شود درمنطقه آسیب دیده قرار دهید. چندین بار  در روز تکرار کنید.متناوبا، شمامی توانید به سادگی  جوش شیرین را به طور مستقیم درزخمدهان قرار دهید.

6.عسل

عسلمی تواندزخمرا تسکین دهد.  همچنین دارایخواص آنتی اکسیدانیوضد میکروبی است.نگران نباشید،  پنبه  را درعسلفروبردهدرمنطقه آسیب دیده بگذارید.  همچنین می توانیدروغنگلیسیرینو یاویتامینE  را به همان شیوهاستفاده کنید.برایزخم هایدهانناشی ازپرتو درمانی، استفاده ازعسل خوبست

aloe-vera1
7.آلوئه ورااستفاده از ژل یا آبمیوه آلوئهورا  درمنطقهتحت تاثیر  درد را کاهش میدهد،وبه عنوان یکضد عفونی کنندهطبیعیکار می کند.همچنین دارایضد باکتری، ضد قارچ، وخواص ضد ویروسی است. تحقیقات نشان داده استبرای از بین بردنمشکلاتبهداشت دهان و دندانمانندزخم های دهان، زخم های سرد، التهاب لثه، ولیکن پلانمفید است.

celery1
8.کرفسنگران نباشید،جویدنساقهکرفس تازهمی توانددربهبود زخمدهان  موثر باشد چون کرفس خواص ضد درد و ضد التهابی  دارد

علاوه بر این،  حاویاسید فولیکو ویتامینB1، B2، B6، C،  است.برای بهترین نتایج،پس ازجویدنساقهکرفس، به مدت 10 دقیقه در منطقه آسیب دیده نگه دارید. علاوه بر درمانزخمدهان ،  بوی بد دهان  را از بین می برد.برای زخم های دهان، زخم های سرد، التهاب لثه، ولیکن پلانمفید است.

basil9.ریحان

برگریحانعلاوه بر آنکه زخم دهان را زود بهبود می دهد خاصیت ضد باکتری، ضد قارچ، وخواص ضد ویروسی دارد.چهار  یا پنج  برگ ریحان  را بشوئید و بجوید دوبار در روز یکی صیح و یکبار عصر این کار را انجام دهید   همچنینبوی بد دهانرا درمان کند.

ice
10.یخیخدرمانخانگیموثر برایبی حس  کردن درد  زخمدهاناست. اینبه خصوصزمانی که یخبر رویمنطقه آسیب دیده  قرار گرفته باشد  و سوزن سوزن شدنواحساس سوزش،را درمان میکند

توصیه:
غذاهای ادویه داریااسیدینخورید.همچنین، همچنین با استفاده از مسواک نرم  دندان های خود را مسواک بزنید. اگرزخمدهان خوب نشد به پزشک مراجعه کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد
دفعات بازدید : 659