داروهای خانگی برای تاول زبان

Blisters-on-tongue-wm-copy

تاولزبانمعمولا  به علت  آسیب های ناگهانی مانند  گاز گرفتنزبانبادندان ، سوزاندن زبان و  درمانهای دندان بوجود می آید که ناگهانی هستند.عللدیگر عبارتند ازحساسیت های غذایی، عفونت های ویروسی،زخم خوره، زخم های دهان، سندرم سوزش زبان،پاپیلایبزرگ شدهوشرایط پزشکیخاصی ماننددیابت، کم خونیوسرطان دهان. سیگار کشیدنبیش از حد، کمبود ویتامینB، خوردن غذاهای چرب،  عوارض جانبیبرخی ازداروها واستفاده ازدهانشویهنیز می تواندبهاینمشکل کمک کند.

تاولزبانممکن استزرد یا سفید باشد، . دردوالتهاب همراه باتاول  باعث می شود که نتوانیم غذا بخوریم

به طور کلی،تاولزبان یک هفته طول میکشد تا خودبخود بهبود یابد .با این حال،  می توانید با برخی ازدرمان های طبیعی  درد و التهاب  را کاهش دهید:

در اینجا10 درمان خانگی طبیعی را توصیه میکنیم:
1.یخ

یخدارای اثربیحس کنندهاست که فوری دردرا تسکین میدهد. علاوه بر از بین بردن درد،می تواندتورمو التهاب،  که دوعلائم شایعتاولزبان است را کاهش دهد.

تکه هاییخ بطور مستقیم  تا زمان ذوب شدن روی تاول قرار دهید و یا میتوانید آب سرد یخی را جرعه جرعه برای رهایی از درد بنوشید
2-نمک

نمک  نیز برای درمانتاولزبانخوب است و درد را کاهش میدهد.  حتی می تواندباکتری را از بین برده و از عفونت پیشگیری کند

طریقه مصرف:

1 قاشق چای خورینمکدر1فنجان آبولرم  ریخته خوب مخلوط کنید حداقل 30 ثانیه در دهان نگه داشته سپس تف کنید ویا اینکه کمی نمک بطور مستقیم روی تاول بمدت یک دقیقه بگذارید سپس با آب گرم بشوئید. 5 بار در روز این کار را انجام دهید تا درمان شود
3-جوش شیرین

برای درمان تاول زبان، جوش شیرین نیز بسیار موثر است. چون خواص ضد التهابی دارد که به تسکین درد و التهاب کمک میکند. مخصوصا زمانی که تاول زبان ناشی از زخم خوره باشد. علاوه بر این، به بازگرداندن تعادل pH در دهان کمک میکند.

طریقه مصرف:

1 قاشق چای خوری جوش شیرین  به یک فنجان آب گرم. ریخته خوب هم بزنید و بمدت چند دقیقه در دهان نگه داشته سپس تف کنید
همچنین می توانید  با 1 قاشق چای خوری جوش شیرین و کمی آب خمیر درست کنید.  بر روی تاول بگذارید تا چند دقیقه بماند سپس با آب ولرم بشوئید.
هرکدام از شیوه های بالا را میتوانید 3تا 4 بار در روز تا زمان بهبودی انجام دهید


4-پراکسید هیدروژن

پراکسید هیدروژن  بهدرمانتاولهای ناشی اززخم خوره کمک میکند. این یک ضد باکتریوضد عفونی کنندهقوی است که باکتری را از بین بردهو همچنین  خطر ابتلا بهعفونت را کاهش میدهد.ازپراکسید هیدروژن 3درصد استفاده کنید.
طریقه مصرف:
مقدار مساوی ازپراکسید هیدروژنوآبگرم  را مخلوط کنید سپس با یک پنبه تمیز روی تاول بزنید بعد از دو دقیقه با آب گرم بشوئید این کار را روزی چند بار انجام دهید

5.زردچوبه
زردچوبهدارای خواصضد عفونی کنندهاست که می تواند  به تسکیندرد و التهابناشی ازتاول هایزبان کمک کند.
طریقه مصرف:
1/2قاشق چای خوریپودر زردچوبهرابا1 قاشق غذا خوری  عسل مخلوط کنید.  خمیررا  با انگشت بر رویتاول  گذاشته سه دقیقه بعد با با آبگرم بشوئید.این کار را3 یا4 بار در روزبرای چند روز تکرار کنید.
روش دیگر، 

1/2قاشق چای خوریپودر زردچوبهبهیک لیوان شیرگرم اضافه کنید و یک بار در روز بنوشید

6.آلوئه ورا

آلوئه ورا همچنین برای درمانتاولزبان توصیه می شود چون خاصیت ضد باکتریایی دارد.آلوئه ورامی تواند سرعتبهبود زخم  را افزایش داده و  درد و التهاب را کاهش دهد.

طریقه مصرف:

برگآلوئه ورا را برش داده تا ژل آن استخراج شود این ژل را بمدت 5 دقیقه روی تاول قرار دهید سپس دهان خود را با آب ولرم بشوئید چند بار در روز بمدت 3 تا 4 روز تکرار کنید

basil-market-opt

7-ریحان

گیاهدیگری که  می توانید برای درمانتاولزبان استفاده کنیدریحاناست.ریحاندارایخواص ضد باکتری، ضد التهابیو خواصضد عفونی کننده دارد که می تواند  درد و التهابرا کاهش دهد.حتیمی تواند سرعتروند درمان را سریعتر کند.

طریقه مصرف:

چندبرگ ریحانرا بشویید.  و بطور کامل بجوید و آب آن را جرعه جرعه ببلعید این کار را دو بار در روز بمدت 4 روز تکرار کنید

tea-tree-essential-oil-e1400926618864

8.روغن درخت چای

روغن درختچای دارایخواص ضد عفونی کنندهو همچنینضد باکتریاست یک درمان بسیار موثربرایتاول هایزباناست.

طریقه مصرف:
چند قطره ازروغن درخت چایبه  یک فنجان آب بریزید. این مخلوط بعنوان یک دهانشویه طبیعی است که دو بار در روز برای چند روز توصیه می شود

coriander-seeds-leaves-opt

9-گشنیز
با توجه بهخواصقویضد التهابو ضد عفونی کنندهآن، گشنیز نیزبه طور موثربرایدرمانتاولزبان وتسکین دردو التهاب  استفاده می شود

طریقه مصرف:

  1قاشق چای خوریتخم گشنیزو یابرگ  آن را در یک فنجانآب گرم بریزید آن را فشار داده سپس با آن غرغره کنید این کار را 3تا 4باردر روز تا زمان بهبودی انجام دهید

vitamin-B-foods-opt

10 ویتامین ب

همانطور کهتاولزبانمی تواند به علت کمبودویتامینBبوجود آید،  می توانید با  غذایغنی از ویتامین B  تاول را  درمان کنید.اینویتامینحتی می تواند  ازعودتاول جلوگیری کند.

غذاهایغنی از ویتامینBمانندغلات سبوس دار، تخم مرغ، ماهی آزاد، جو، سبوس، آووکادو، موز،بوقلمون، جگر و محصولات لبنیمانندشیر، پنیر، ماست  مصرف کنید.
همچنین می توانیدمکمل های ویتامینBرابه مدت یک هفتهبخورید

نکاتاضافی

هنگامی که زبان تاول زده، بهتر است برای جلوگیری از  بدتر شدن آن غذاهایتندو یااسیدی نخورید.همچنین  از خوردنبیش از حد  شیرینی پرهیز کنید.

نوشیدنمقدار زیادی آب سرد، شیر سرد یاآب میوهبرای  کاهشدرد کمک میکند
حفظبهداشت دهان.مسواک زدن دندان هابه طور منظمو استفاده ازدهان شویهبرای از بین بردنباکتریو یامواد محرکاضافی تاول را زودتر بهبود میدهد
غذاهای نرم بخورید که جویدن آن راحت تراست
زنجبیل و سیربیشتری به رژیم غذاییروزانه خود اضافه کنید
از  نوشیدنی های گرممانند چایو یاقهوه بپرهیزید
ازخمیر دندان استفاده نکنید چون  حاویسدیملوریل سولفات(SLS) است و تاول را بدتر میکند

اگر تاول تا دو هفته درمان نشود به پزشک مراجعه کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد


دفعات بازدید : 22225