استفاده از گلوکز آمین و زیاد شدن طول عمر

nrm1616-f5

چندین دهه است که گلوکز آمین در داروخانه ها بشکل بدون نسخه  بفروش می رسد. این ماده بطور زیاد  برای معالجه  آرتروز و پیشگیری از خرابی مفاصل تجویز می شود. علاوه بر این  گلوگزآمین  رشد سرطان  را به تأخیر می اندازد. همچنین گلوکز آمین  سبب کاهش متابولیسم  قندها می شود این تأثیر تقریباً از 50 سال قبل کشف شده است.

در سال 2007 Michael Ristowنشان داد که مصرف زیاد مواد قندی سبب کاهش طول عمر کرم های حلقوی می شود (کرم های حلقوی  در مطالعات  پیری بطور گسترده استفاده می شوند). درعوض اختلال درمتابولیسم کربوهیدراتها در این کرم ها سبب افزایش طول عمر می شود. متاسفانه روشی که آنها  در مطالعه ی کرم های حلقوی استفاده کردند بطور غیرمنتظره ای در جوندگان بی اثر بود و به همین علت ادامه مطالعات در این زمینه  متوقف شد.

افزایش  طول عمر تقریباً به میزان  ده درصد

اخیراً دکتر Ristowوهمکارانش با کمک محققین  4 انستیتو آلمانی  و همکاری با انستیتوی ETHدر زوریخ، نتایج مطالعه ای را منتشر کردند که نشان می دهد استفاده از گلوکزآمین سبب افزایش طول عمر کرم های حلقوی تقریباً 50 درصد بیش از کرم های حلقوی گروه کنترل (گلوکز آمین  داده نشده بودند) می گردد.

در مرحله ی بعد محققین به رژیم غذایی معمولی موشهای مسن  گلوکز آمین  افزودند. این موشها به مدت 100 هفته عمرکردند که تعبیر آن برای انسان تقریباً معادل 65 سال است. در این آزمایش یک گروه  کنترل از موشها که هیچ گلوکز آمینی دریافت نکرده بودند اما تحت رژیم یکسانی  قرار داشتند بررسی شدند. نتایج نشان داد افزودن ساپلیمنت گلوکزآمین  به رژیم غذایی موشها سبب افزایش  تقریباً 10 درصدی  طول عمر آنها می شود که منعکس کننده ی 8 سال زندگی اضافه تر برای انسان  است. علاوه بر این گلوکزآمین سبب بهبود متابولیسم  گلوگز در موشهای مسن می شود که نشاندهنده ی تأثیر حفاظتی این ماده در برابر دیابت است- بیماریی که درمیان افراد مسن شایع است.

تقلید یک رژیم  کم کربوهیدرات

آنالیزهای بیشتر نشان داد تغذیه با گلوکزآمین سبب تحریک شکستن اسیدهای آمینه  در موش و کرم می شود. اسیدهای آمینه ها اجزاء کلیدی  پروتئین ها هستند و بدن موجود زنده درعدم حضور کربوهیدراتها ترجیح می دهد به متابولیسم اسیدهای آمینه بپردازد.

دکتر Ristowبه این نکته اشاره  دارد که وضعیت متابولیکی به دلیل تغذیه با گلوکز آمین در شرایطی  مانند رژیم کم کربوهیدرات قرارمی گیرد، درحالیکه  مقدار کربوهیدراتی که به این موشها داده شد دقیقاً معادل با گروه کنترل بوده است. به همین دلیل می توان نتیجه گیری کرد که بدون نیاز به کاهش مصرف کربوهیدرات در رژیم غذایی، گلوگزآمین، رژیم کم کربوهیدرات  را در انسان  تقلید می کند.

آیا باید مصرف ساپلیمنت گلوکز آمین را آغاز کنیم؟

دکتر Ristowپاسخ می دهد: ممکن است مصرف گلوکز آمین یک گزینه ی صحیح باشد و من خود خوردن آنرا آغاز کرده ام. او می افزاید: البته افراد دیابتی باید کنترل سختگیرانه ی قندخون خود را بخصوص در هفته های اول مصرف گلوکزآمین ادامه دهند.

دکتر Ristowدرادامه می گوید: جالب توجه این است که دو مطالعه ی اپیدمیولوژیکی  که اخیراً بروی بیش از 77 هزار نفر انجام شد، نشان می دهد مصرف ساپلیمنت گلوکز آمین با کاهش مرگ ومیر درانسان ارتباط دارد. بر خلاف موشهای این تحقیق که طول عمر آنها افزایش یافت چنین ارتباطی از تأثیر گلوکزآمین در انسان یافت نشد اما  از آنجائیکه  مصرف گلوکزآمین  هیچ عارضه ی جانبی شناخته شده ای ندارد (برخلاف سایر داروهای افزایش عمر) بنابراین مصرف آنرا به افراد توصیه می کنیم.

منبع-http://diabetestma.org

دفعات بازدید : 155