فواید غافلگیر شدن برای قلب

Hair Loss Prevention through Ayurveda4

حالت شگفت زده شدن چهره می تواند جان بسیاری از بیماران قلبی را نجات دهد افرادیکه دچار این حالت نشده اند و بیان این امر برایشان سخت است و قادر نیستند این حالت را بیان کنند در معرض بیماری قلبی هستند

افرادی که تعجبشان را نمی توانند بیان کنند، شاید از بیماری جدی قلبی یا ریوی رنج می برند.

بر اساس مطالعه جدید، مبتلایان به شرایط جدی قلبی و ریوی دارای طیف عادی بیانات چهره نیستند و به ویژه قادر به نشان دادن تعجب در پاسخ به سرنخ های عاطفی نیستند.

در تحقیق انجام شده در دانشگاه ایندیانا، بیماران دارای درد قفسه سینه و کوتاهی تنفس طیف محدودتر بیان چهره را نسبت به بیماران دیگر داشتند. فقدان حالات چهره می تواند به پزشکان در اولویت بندی بیماران در شرایط اضطراری کمک کند.

تحلیل ها نشان داد بیماران با درد قفسه سینه و کوتاهی نفس که دارای مشکل جدی قلب و ریه بودند، طیف محدودتری از بیان چهره را در واکنش به سرنخ های بصری از خود بروز دادند. این افراد به دلیل بیماری شان، نمی توانند یک محرک عاطفی را به شیوه ای که بیشتر مردم تحت شرایط عادی به آن پاسخ می گویند، پردازش کنند.

دفعات بازدید : 172