ایجاد سرطان در بانوان با کلسترول بالا

lady-having-blood-pressure-checkedافرادی که کلسترول بالا در خونشان دارند مراقب باشند زیرا این امر زمینه ساز ابتلا به انواع سرطان ها مخصوصا در بانوان می شود


 به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، یافته های جدید نشان می دهند کنترل شدید کلسترول خون در زنان از بروز سرطان پیشگیری می کند

از آنجاییکه استاتین هاداروهای تجویزیمورد استفاده در درمانکلسترول بالامی باشند از این رو نقش زیادی در درمان سرطان های زنانه دارند و می توانند دوره درمانی را کوتاه کنند.

محققانسوابق پزشکیبیش از660،000نفر زندربیرمنگام و منچستربین سال های 2000و  2013را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند ارتباط مستقیم و عجیبی بین کلسترول و سرطان در زنان وجود دارد.

این محققانمشخص کردند کهکلسترول بالاخطر ابتلا یک زندرابتلا به سرطان را 64 درصدافزایش می دهد.

چاقی نقش مهمی در افزایش کلسترول در بدن زنان دارد و می تواند باعث ابتلا به سرطان در بین خانوم ها شود از این رو زنان در مرحله اول با رعایت رژیم غذایی صحیح و کاهش روغن مصرفی و خوردن مواد چرب و ورزش روزانه کلسترول خود را کنترل کنند و مانع افزایش آن به ویژه در دهه های 50 و 60 سالگی در زندگی شان شوند.

دفعات بازدید : 105