چه چیزی باعث بی حسی در انگشتان می شود؟

285909-29614-28

بی حسی انگشتان  اغلب با سوزش و خارش همراه است. این علائم به عنوان پارستزی  اشاره شده است.اغلب  در انگشتان دست، دست ها، پاها، بازوها، و ساق پا احساس می شود.نوک انگشتان یکی از قسمت های حساس در بدن ما هستند.بی حسی است که اغلب با آسیب های عصبی همراه است.هر گونه صدمه به نخاع یا اعصاب در بازوها ممکن است بعلت بی حسی در مچ دست، دست و انگشتان دست شود

بی حسی انگشتان تا زمانی که به مراحل پیشرفته نرسیده با مراجعه به پزشک و انجام یکسری حرکات ورزشی قابل درمان است.

بی حسی انگشتان دست که همراه با خواب رفتن و درد است در موارد پیشرفته نیازمند عمل جراحی است.

و بی حسی انگشتان دست به ویژه در انگشتان شست، سبابه و انگشت وسط در زنان بیشتر مشاهده می شود که باید در همان مراحل اولیه نسبت به درمان آن اقدام کرد.

علایم این بیماری به صورت ضعف یا بی حسی در یک یا هر دو دست، سوزش و خواب رفتن انگشتان یک یا هر دو دست و درد شدید به ویژه در ناحیه مچ دست، پخش شدن درد تا ناحیه آرنج، اختلال در حرکت انگشتان، کاهش قدرت حمل وسایل و اشیا مانند کیف دستی و در موارد شدید، تحلیل رفتن و ضعف در بافت ماهیچه ای اطراف شست بروز می کند.

با توجه به اینکه هر نوع حرکتی که در آب انجام شود، باعث بهتر شدن وضعیت مفاصل می شود، حرکت و باز و بسته کردن مچ دست در آب به نحو موثری در درمان عارضه بی حسی انگشتان مفید است.

دفعات بازدید : 123