دو بمب ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی

-vitaminدکتر سلام – شما می توانیدداروهایتقویتایمنی بدندرهرداروخانهپیداکنند، اما  آنها محصولاتمصنوعی  هستند که در این بخش می خواهیم داروی طبیعی جایگزین آنها را که به آسانی در دسترس هستند و موثرتر هستنند  آموزش دهیم  که برای سلامت و سیستم ایمنی بدن بسیار خوب هستند :

برایکودکان

مواد لازممورد نیاز:

100 گرمکشمش

150 گرم  گردو

100 گرمبادام

پوست  دو عدد لیمو

آب  دوعدد لیمو

100 گرمزردآلو خشک شده

100 گرمآلوخشک

250-300میلی لیترعسل

روشآماده سازی:

گردو،بادام،کشمش وپوستلیمو را ترکیب کرده .  آب لیمو وآلو خشکو زردآلو  را اضافه کرده.در نهایتعسلرا اضافه کنید ومخلوط کنیددر ظرف شیشه ای ریخته و در جای خشکوتاریکبرایدو روز بماند. پس از  دوروز، در یخچال قابل نگهداری است

کودکان2 تا 5سالبایدیک قاشق غذاخوریازاین مخلوطقبل از صبحانهمصرف  کنند.کودکان بزرگتراز 5 سالباید2 قاشق غذا خوریازاین مخلوطرا قبل ازصبحانه  مصرف می کند.

-vitamin-2
برایبزرگسال

مواد لازممورد نیاز:

200 گرمزردآلو خشک شده

200 گرمآلوخشک

200 گرم  انجیر خشک

200 گرمگردو

پوستیک عدد لیمو

آب یک عدد لیمو

250 میلی لیتر عسل

روشآماده سازی:

میوه های خشک وپوستلیمو، و آب لیمو و را مخلوط کرده هم بزنید. درظرف شیشه در یک مکان تاریکو خشکبه مدت دو روز نگهداری کنید پس از آن،   در یخچال قرار دهید. یک قاشق غذاخوریازاین مخلوط  را قبل از صبحانه بخورید.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 164