چگونه hiv باعث بیماری نقص ایمنی اکتسابی می شود؟

چگونه HIV باعث بیماری نقص ایمنی اکتسابی می شود؟

چگونه HIV باعث بیماری نقص ایمنی اکتسابی  می شود؟


HIV موجب تخریب سلولهای T cell  خونی به نام CD4، که برای عملکرد سیستم ایمنی انسان حیاتی هستند، می شود. مطالعات انجام شده روی هزاران بیمار نشان داده که افراد آلوده به ویروس، سالها قبل از تشخیص، حامل ویروس بودند و این زمان فرصت کافی برای تخریب سیستم ایمنی را به ویروس داده است و در نتیجه فرد به ایدز مبتلا می شود. آزمایشات نشان داده که بین میزان ویروس در خون و کاهش CD4 ، با روند پیشرفت به ایدز رابطه قوی ای وجود دارد.

دفعات بازدید : 111