ضروری ترین نوشیدنی برای زیر 3 سال

kids-milk-fb

دریافت کافی کلسیم در دوران کودکی، باعث تشکیل توده استخوانی و سنتز آن به مقدار لازم می شود که از ابتلا به پوکی استخوان  در آینده جلوگیری می کند.

بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد مصرف شیر به طور منظم نیاز های غذایی کودکان را تامین می کند. کودکانجوان کهشیر گاو را جایگزین شیر می کنندسطوح پایین تری از ویتامینDدرخون خود دارند.

والدیناغلبنوشیدنی هایغیرلبنی،مانندبادام،سویا،و شیربرنج،برای بچه هاکهآلرژیشیر یاعدم تحمل به لاکتوزرا دارند انتخاب می کنند.برخی ازپدر و مادرمعتقدند که ایننوشیدنیبرای سلامتی سودمند استحتیبرای بچه هاییکه به طور منظم آن ها را می نوشند.

ویتامینDکمک می کند تاجذبکلسیم زیاد شود و پس از آن برایاستخوان های محکمو دندان هاضروری است.به طور معمول کلسیم از پوست در برابر آفتاب محافظت می کند و مانع از سرطان پوست می شود.همچنین پژوهشگران دریافته اند که کودکان شیر خوار هر 2 ساعت باید شیر بخورند و این روند تا 3 سالگی ادامه یابد.

بررسی ها نشان می دهند تنها شیر برای کودکان می تواند کلسیم مورد نیاز بدن آن ها را تامین کند . مواد غذایی دیگر نمی توانند به میزان کافی ویتامین د مورد نیاز بدن کودکان را تامین کنند.

دفعات بازدید : 74