موارد استفاده داروی آملودیپین

Sell_Amlodipine_Besylate_Tablet--Hypotensive
آملودیپینمتعلق بهدسته ای از داروهابه نام مسدود کنندههای کانال کلسیم  هستند. این داروهااز انتقال کلسیمبهسلول های عضلات صافدیوارهعروققلب(عروق کرونر) و دیگرعروقبدنجلوگیری میکند.از آنجا که کلسیمبرایانقباض عضلانیبسیار مهم است، مسدود کردن  کلسیم  باعث شل شدنعضلاتشریانی عروق کرونرو سایرعروقبدن می شود.باگشادیعروق کرونر،آملودیپینجریانخون به قلبرا افزایش می دهدودرپیشگیری ازدردهای قلبی(آنژین) ناشی ازکاهشجریانخون به قلبناشی ازاسپاسمعروق کرونر (انقباض) مفید است.

نام تجاری
Amlopress , Amloted , Amlotidi , Amopine , Modavask , Norvasc , Vasodipine
شرکتهای دارویی

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام تجاری

نام ژنریک

lupin

India

2.5mg 10mg

tablet

Amlodipine ( as Besylate)

SLOVENIA

KRKA

5mg

Tablet

AMLOBER

Amlodipine ( as Besylate)

تهران شیمی

Iran

5mg 10mg

Tablet

ANGIOVASC

Amlodipine ( as Besylate)

تهران دارو

Iran

10mg

Tablet

AMLOTED

Amlodipine ( as Besylate)

البرز دارو

Iran

5mg

Tablet

AMLOPRES

Amlodipine ( as Besylate)

سها

Iran

5mg

tablet

AMLODIPINE-SOHA

Amlodipine ( as Besylate)

سبحان دارو

Iran

5mg

tablet

AMLODIPINE-SOBHAN

Amlodipine ( as Besylate)

زهراوی

Iran

5mg

tablet

Amlodipine ( as Besylate)

شهر دارو

Iran

5mg 10mg

tablet

Amlodipine ( as Besylate)

پورسینا

Iran

5mg

tablet

Amlodipine ( as Besylate)

ایران دارو

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

داروپخش

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

کیمیدارو

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت داروسازی تولید دارو

Iran

5mg

Tablet

Amlotidi

Amlodipine ( as Besylate)

لابراتوارهای رازک

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت داروسازی آریا

N/A

5mg

Tablet

Amlodipine Arya

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت داروسازی مهردارو

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

Iran

5mg

Tablet Scored

Amlodipine Minoo

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت داروسازی مداوا

Iran

5mg

Tablet

Modavasc

Amlodipine ( as Besylate)

شرکت دارویی فاخر

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

داروسازی ایران هورمون

Iran

5mg

Tablet,Scored

Cardivasc

Amlodipine ( as Besylate)

داروسازی امین

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

Sandoz

Slovenia

5mg

Tablet

Amlodipin HEXAL

Amlodipine ( as Besylate)

داروسازی روز دارو

Iran

5mg

Tablet

Amlodipine ( as Besylate)

Pfizer

Germany

5mg

Tablet

Norvasc

Amlodipine ( as Besylate)

GEDEON RICHTER LTD

HUNGARY

5mg

Tablet

Normodipine

Amlodipine ( as Besylate)


اشکال دارویی

Tablets: 5 mg

موارد مصرف

آنژین مزمن پایدار، آنژین وازواسپاتیک (آنژین واریانت یا پرینزمتال)

فشار خون

موراد منع مصرف

ساسیت مفرط به دارو.

عوارض جانبی

سردرد، بی‌خوابی، ضعف، سرگیجه، پارستزی
ادم، برافروختگی، طپش قلب، درد قفسة سینه، ادم محیطی.
فارنژیت، رینیت، سینوزیت.
تهوع، دردشکم، یبوست، اسهال، دیسفاژی.
تنگی‌نفس، دردعضلانی، راش جلدی، خارش، وزوز گوش.

علائمی که لازم است پس از مصرف به پزشک اطلاع دهید

بروز ادم شدید در اندام ها و یا صورت

طپش قلب، کوتاهی دامنه تنفس، ضربان قلب نامنظم و یبوست

تداخل دارویی

سیکلوسپورین، اریترومایسین و نیاسین خطر بروز رابدومیولیز را در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی حاد افزایش می‌دهند. در این شرایط بیماران را از جهت درد عضلانی، تندرنس یا ضعف بررسی نمائید.
مصرف همزمان این دارو با آدنوزین، خطر بروز برادیکاردی را افزایش می‌دهد.
مصرف همزمان این دارو با گریپ فوروت، سطح خونی آملودیپین را افزایش می‌دهد.

نکات قابل توصیه

دارو را می‌توان بعد یا قبل از غذا مصرف نمود.

درصورت بروز ادم شدید، تجویز دارو را متوقف نمائید.

جهت جلوگیری از بروز هیپوتانسیون وضعیتی، از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.

مصرف همزمان این دارو با گریپ فوروت، سطح خونی آملودیپین را افزایش می‌دهد.

مصرف در بارداری

گروه C

مصرف در شیردهی

ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است، بااینحال تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

فارماکولوژی

مکانیسم اثر: اثر ضدآنژین و ضدفشارخون: انقباض عضله قلب وعضلات صاف جدار عروق وابسته به انتقال کلسیم خارج سلولی به داخل این سلول‌هاست که از طریق کانال کلسیم صورت می‌گیرد. آملودیپین باعث مهار انتقال کلسیم به داخل سلول‌های عضلة قلب و عضلات صاف جدار عروق می‌گردد.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر: 69-28 ساعت

راه مصرف : خوراکی
شروع اثر :  تدریجی
اوج اثر  :   12-6 ساعت
مدت اثر  :  24 ساعت

دفع: این دارو عمدتاً از طریق ادرار دفع می‌شود. 25-20% از دارو از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار مصرف

آنژین مزمن پایدار، آنژین وازواسپاتیک (آنژین واریانت یا پرینزمتال)
بالغین: روزانه 5- 10 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود.
فشار خون
بالغین: در شروع روزانه 5 mg  از راه خوراکی تجویز می‌شود. تنظیم دوزاژ بر مبنای پاسخ و تحمل بیمار انجام می‌شود؛ حداکثر دوزاژ روزانه 10 mg  است. در بیماران با جثه کوچک و افراد مسن و بیمارانی که از سایر داروها‌ی ضد فشارخون استفاده می‌نمایند، بهتر است دارو را با دوز 2.5 mg  در روز شروع نمود.

منبع-yourdoctor

دفعات بازدید : 276