ارتباط رنگ چشم و دید بهتر

5023_orig

یک تحقیق جدید گفته  است که کسانیکه  رنگدانه های زرد زیادتری در چشم  دارند قادرند قدرت دید چشم را درجاهای تاریک و مه آلود بویژه در دیدن اشیاء دوردست زیادتر کند.

در یک بررسی آزمایشگاهی محققین دانشگاه جورجیا تاثیر تفاوت در رنگدانه زرد چشم را که به macular pigment معروف است در توان دید افراد بررسی کردند. نتایج این مطالعات در مجله Optometry and Vision Science منتشر شده است.

در این مطالعه مشاهده شد که کسانی که رنگدانه زرد بیشتری در چشم خود داشتند توانایی دید اشیائی که در دور دست بودند را بیشتر داشتند. آنها توانستند در محیطی که دو برابر مه آلود تر بود اشیاء را ببینند و تشخیص بدهند.

این محققان میگویند رنگدانه های زرد چشم میتوانند دید را بخصوص در طول موج های کوتاه (نور آبی) تقویت کنند.


دفعات بازدید : 246