هر انچه که باید درباره مراقبت از چشم بچه ها بدانید

14_600x450

دکتر سلام – بچه برای بررسی چشمهایش بطور منظم به چشم پزشک برده شود. اغلب پزشکها متقعدند آزمونهای چشمی برای مراقبت از دید کودکان و اطلاعات مفید در این باره به سلامت چشم کودکان بسیار کمک میکند

222_600x450

باید در موردمراقبت از چشم کودکان  این موارد را بدانید:

برخی ازعلائمزیر از مشکلات رایج با لقوه   بینایی درکودکانعبارتند از:

·افت تحصیلی

·امتناع ازرفتن به مدرسه

·مشکل درتمرکز

·مشکل درخواندن و نوشتن

·تاریادوبینی

·سردرد و یا درد  چشم

متخصصمختلفچشم  این توصیه ها را برای مراقبت از چشم کودک ارائه داده اند:

·چشم پزشکان  برای درمان و مراقبت از چشم  دارو  تجویز کرده و  یاعمل جراحیانجام می دهند

·چشم پزشکان  چشم اطفال  را به صورت ویژهدرمان می کنند

·عنوان Optometristsتشخیص و درمان بیماریها  خاص چشمکه بدون عمل جراحی است

·کنترل عینک

کنترل آلودگی  چشم


420_600x450

انحراف چشم؟

لوچ(همچنین به عنوان  استرابیسم شناخته شده) یک بیماریاستکه به دلیلتعادلمعیوب  عضلات  حرکتچشمایجاد می شود.انحراف یا لوچی چشممادرزادینیاز به درمانمناسب دارد . باید  در مراحل اولیهدرمان شود. گاهی اوقاتعینکمی تواندبرای درمانو بهبودآنمفید باشد.


89_600x450

لرزش چشم زمانی  که کودک به طور مستقیم به شما نگاه میکند

رقصسندرمچشم(همچنین به عنوان  نیستاگموس شناخته شده) یک بیماریاست که در آنیک یا هر دوچشمحرکتبی اختیارسریع، به طور معمول ازیک سمت به سمت  دیگر حرکت میکند. ایناختلالبه علت مشکلاتدرسیستم عصبی  است

124_600x450

سفیدی چشم

فرزند شماممکن است ازآب مروارید، تومورو یارتینوبلاستومارنج می برند.شبکیهممکن است آسیب دیده باشد. بلافاصلهبا دکتر خودمشورت کنید.


104_600x450

آیاپلکتورم یاافتادگی دارد؟

عضلات چشمممکن استضعیف و یاممکن استتومورداخل چشموجود داشته باشد


118_600x450

آیاقرنیهفرزند شماخیلی بزرگ شده است؟
نوزادانیاکودکانی که تازه متولد شده اندممکن است دچار گلوکومشوند.اگرچشمفرزند شماریزش آب دارد و یا  بهنور حساس است،  فورا  با دکترمشورت کنید.

95_600x450
قرمزیو یاترشح ازچشمفرزند

ممکن استیک عفونتیا انسدادغددوجود دارد.713_600x450

آیا کودک برای دیدن چیزی باید به جلو خم شود؟

اگر بله، ممکن است به دلیلآلودگی باشد. آستیگماتیسمنیز ممکن استاز علت آن باشد
614_600x450
نکات مهم در مراقبت از چشم کودک:

قلم،مداد، چاقو، قیچی، سوزن،  یا هرچیزنوک تیزدیگر، و همچنین  چسب،فنیل، اسید، صابون، سیگار، جعبه هایبازی،لوازم آرایشی، عطر، و لوسیونها را از دسترس کودک دور نگه دارید

517_600x450
عینک کودک

اگر فرزند شما  خوشش نمی آید عینک بزند، او رامتقاعد کنید کهبرای سلامتی چشمهایش ضروری است.اجازه دهیدکودک خودش قاب عینک را انتخاب کند. قاب عینک بادوامی بخرید تا کودک بهتر بتواند با ان کنار بیاید .بهتر است  لنزپلاستیکیغیرشکستنی بخرید. همیشهدو  عینک  برای کودک بخرید به طوری کهیکیجایگزین  باشد تا وقتی یکی آسیب دید از دیگری استفاده کند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 244