پیشینه ی تاریخی ماساژ و آشنایی با آن

پیشینه ی تاریخی ماساژ و آشنایی با آن


در این بخش شما را با ماساژ آشنا می کنیم. در اینجا بیشتر می خواهیم با پیشینه ی تاریخی ماساژ و کلیاتی در مورد آن آشنا شویم. ماساژ را اکثر ما دوست داریم چون به ما آرامش می دهد و ما را ریلکس می کند. براساس اسناد تاريخي، ماساژ قديمي‌ترين شكل درمانجسمي است كه بشر به آن دست يافته است. حركات ضربه‌اي و مالشي بافت احتمالاًتكامل حركات غزيزي است كه در ديگر پستانداران مشاهده مي‌شود.

تماس، ضربه ومالش پوست بخش جدانشدني زندگي ماست. ما با اين اعمال احساس و هيجانات خودرا به ديگري انتقال مي‌دهيم و با او ارتباط برقرار مي‌كنيم و اين تماس ومالش پوست به تدريج رسميت يافت و به شكل ماساژ درآمد تا بدن را به حالتاستراحت و آرامش درآورد. به تدريج با تكامل پزشكي، ماساژ به گروه روشهايدرماني وارد شده است واژة ماساژ از ريشه عربي مَس گرفته شده كه به معنيفشار آرام است. بسياري از تمدنهاي باستان همچون چين، هند، عربستان، يونان،ايتاليا و مصر سيستم پيشرفتة ماساژ خاص خود را به وجود آوردند. منابعبي‌شماري از اين فرهنگها در دست است كه نشان مي‌دهد آنها ماساژ را برايهدفهاي مختلف پزشكي به كار مي‌بردند. مُبلّغ ماساژ درماني در غرب فرانسويانبودند. آنان پس از بازگشت از چين در ابتداي سده نوزدهم، كونگ فو تائوتسهرا – كه نوشته‌هاي پزشكي چيني است و به 2700 سال پيش از ميلاد برمي‌گردد- به فرانسه بردند. از وقتي ماساژبا سيستم پزشكي درهم آميخت، رواج بيشترييافت. در سالهاي اخير، ترجمه‌هايي تازه از ماساژ در چين به دست آمده است. در ايالات متحده آمريكا، نخستين بار پزشك جواني به نام استيل به علت از دستدادن سه فرزند خود به درمانهاي غيردارويي روي آورد و روي بيماران خوداقدام به درمان دستي كرد و نتايج مطلوبي به دست آورد. پس از او يكي ازشاگردانش با ساده كردن روشهاي او مكتب كارپوپراكتيك را به وجود آورد. درايتداي سده نوزدهم در اروپا، نخستين بار پروفسور پرهنريك لينگ (1776-1839) در سوئد روش ماساژ سوئدي را ابداع و مؤسسه ماساژ را در استكهلم تأسيس كرددر كشور انگلستان فردي به نام سيرياكس روشهاي مختلف دست‌ورزي را به كار بردو كاريوپراكتيك را گسترش بخشيد. در فرانسه، دكتر ماژنه، با مطالعه روشهايمختلف انگليسي و آمريكايي و روشهاي شرق و شمال آفريقا و تجارب شخصي خودمكتب مانيپولاسيون را ابداع و تكميل كرد كه آكادمي فرانسه و دانشكده پزشكيپاريس در سال 1971 آن را تأييد كرد و اكنون اين رشته در دانشگاه‌هاي اينكشور تدريس مي‌شود. و فارغ‌التحصيلان آن در نقاط مختلف دنيا مشغول بهكارند


.

پیشینه ی تاریخی ماساژ و آشنایی با آن


به خاطر پيچيدگي اندامهاي انسان، از رويكردهاي متفاوتي برايدرمان درد و اختلالات عملكردي استفاده مي‌شود. برخي از اين رويكردهاعبارت‌اند از:


طب سنتي غرب
اين ديدگاه از روشهاي درمانيمتفاوتي همچون درمان دارويي و جراحي بهره‌ مي‌گيرد. يكي از مشكلات طب سنتيبراي درمان اختلالات عضلاني اين بود كه هيچ يك از آنها به طور اختصاصي رويعضله كار نمي‌كرد. بيماري كه در بافتهاي نرم خود احساس درد مي‌كرد يا زمانيكه اين بافتها به درستي عمل خود را انجام نمي‌داد، به متخصصان پزشكي – مانند عصب‌شناسان، جراحان يا ارتوپدها و روماتولوژيست‌ها – مراجعه مي‌كرد وبراساس نوع بيماري خود،‌ يا داروها را مصرف مي‌كرد يا به جراحي‌هاي باز تنمي‌داد.

استخوان‌شناسان
متخصصاني كه بر روي استخوان‌ها و مفاصل و دستكاري آنها كار مي‌كنند.

كاريوپراكتورها
متخصصانيكه بر روي درمان مفاصل به ويژه ستون مهره‌ها تمركز دارند و معتقدند كهوجود ناهنجاري‌ها به دليل قرار نگرفتن درست مهره‌ها است و اين عامل بر رويريشه اعصاب تغذيه‌كنندة عضوها تأثير مي‌گذارد.


فيزيكال تراپ‌ها
متخصصانيكه از تمرينات جسماني و حركتي براي درمان مفاصل و عضلات استفاده مي‌كند. با وجودي كه فيزيكال تراپ‌ها امروزه از بسياري از پيشرفت‌هاي تكنولوژيمانند آب درماني، اولتراسوند و تحريكات الكتريكي عضلات بهره مي‌گيرند. اماتمرين و حركت را بيشتر ترجيح مي‌دهند. آنان همچنين روي وضعيت‌هاي حاد نظيربازتواني پس از عمل جراحي، صدمات يا ناهنجاري‌هاي مادرزادي تمركز دارند.

دفعات بازدید : 261