10 علت مهم فشار خون بالا

highbp_600x450
دکتر سلام-مطابق سرشماری که انجام شده حدود 80 %بیماری هایقلبی مانندحملات قلبیو سایر بیماری هایقلبی و عروقیدرکشورهایی با درآمدکم و متوسط  است،که فشار خون آنها کنترل نشده است.پزشکان بروزفشار  بالای غیر طبیعیدر شریان هارا علت مرگ و میر افراد ذکر میکنددکترSharukhGolwala، متخصص قلبدر بیمارستان  بمبئی علتهایی که منجر به  بالا رفتن فشار خون می شود بیان میکند ، در اینجا برخی از عوامل خطراست که می تواندمانع بالا رفتنفشار خون بالاشود.  این مطلب را برای حفاظت خود و خانواده بخوانید

eatinggggggg1_600x450
1: سنافراد مسنبه خصوصدر معرض خطربالاتر ابتلا به  سیستولیک  است.خطر  به علتسخت شدن رگها است.
2-ارثیدر صورتی کهسابقه خانوادگی فشارخون بالاوجود دارد، شاید یک دلیل  نگران کننده است. ارثی بودنفشار خون بالاممکن است در سنین پایین  به بوجود آوردن فشار خون بالا منجر شود.
gender3_600x4503: جنسیتمردان، مراقب باشید! دکترGolwalaمی گوید-مردان  بیشتر از زنان  به فشارخون بالامبتلا می شوند.این بدان معنی نیست  که زنانلازم نیست نگران باشند،خانمها هم به فشار خون بالا مبتلا می شوند ولی آقایان زیادتر .بنابراینشیوه زندگی وعادات غذاییباید رعایت شود

obeseperson1_600x450
4:  اضافه وزنوزناضافی و یاچاقی  یکی ازعلل اصلیفشار خون بالا است،امااز فردی به فرددیگر متفاوت است.افرادی کهذخیره چربیدر اطرافشکم، باسنو راندارند در معرض خطرابتلا بهفشار خون بالاهستند. حفظوزن  مهم است
salt1_600x450
5: حساسیت  به نمکبرخی از افرادبه نمکیاسدیممصرفی حساسیت دارند ، که باعث می شودفشار خون  افزایش یابد. اگر بهنمک  حساس هستید، تنها گزینهبرایایمن ماندنکاهشمصرف نمک است. بسیارمحتاط  باشید درمواد غذایی از نمک کم استفاده کنید،  قبل از  خرید هر گونهمواد غذایی فرآوری شده برچسب آن را مطالعه کتید. غذاهای آمادهداراینمک زیادی هستند
women_600x450
6: مصرف الکلمصرفزیاد الکلبرای سلامتی ضرر دارد. از این رو،  ازمصرفزیاد الکلبرای حفظفشار خون طبیعی بپرهیزید
stresssss1_600x450
7:استرس شغلیاگردر محل کار  به هر دلیل استرس دارید باعث بالا رفتن فشار خون می شود آرامش خود را حفظ کرده استراحتکنید.استرسشغلییکی از بدترینچیزهایی  است  که برای سلامت زیان دارد
contraceptive_600x450
8:بارداریدریک مطالعه اخیر،اثبات شد که مصرفمنظمقرص های  بارداریو یا  ضد بارداریفشار خون را بالا می برد
obesekids_600x450
9:  تنبلیزندگی  نیمکتنشینی  نه تنه باعث کمر درد می شودبلکه فشار خون را بالا می برد.باید فعالیت های ورزش یا هر فعالیتی که به آن علاقه دارید انجام دهیدحتی می توانید فقط در محل کار ,کار ساده ای مثل راه رفتن را انجام دهید با این کار فشار خون پایین می آید،فعال بودنبه باز کردنرگ های خونیکمک می کند کهفشاردر رگ هاوعروقدر محدودهطبیعی باشد
medication_600x450
10 – داروها
برخی داروهاکهبرای درمانسرماخوردگی یاآلرژی مورد استفاده قرارمی گیرند می توانند فشار خونرا بالا ببرد. همیشهقبل از استفاده از هر دارویی با پزشک خود مشورت کنید
این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 157