تصاویر دستگاه ارگو اسپیرومتر

تصاویر دستگاه ارگو اسپیرومتر

Ergo Spirometer (1)

دستگاه ارگو اسپیرومتر یکی از دستگاه های کاربردی در علم پزشکی است و از آن برای محاسبه حجم های مختلف ریوی و تنفسی استفاده می شود. این دستگاه در ابعاد مختلفی وجود دارد که در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویر جالبی از این مدل ها خواهیم دید

Ergo Spirometer (13)

Ergo Spirometer (14)

Ergo Spirometer (15)

Ergo Spirometer (2)

Ergo Spirometer (3)

Ergo Spirometer (4)

Ergo Spirometer (5)

Ergo Spirometer (6)

Ergo Spirometer (7)

Ergo Spirometer (8)

Ergo Spirometer (9)

Ergo Spirometer (10)

Ergo Spirometer (11)

Ergo Spirometer (12)

 

دفعات بازدید : 259